I forbindelse med stadsbudsjettet for 2009 er det gitt en liten reduksjon i årsavgiften for motorsykkel.

Vi er igjen tilbake til 2 hjul – halv avgift!

NMCU er svært glade for den varslede reduskjone og skriver følgende på sine nettsider:

mars 2008 sendte NMCU brev til Finansdepartementet ang. årsavgiften som for 2008 ikke lenger var halvparten av personbil. Vi ble innkalt til møte med bl.a. statssekretær Geir Axelsen hvor vi la fram saken og vårt ønske om å beholde prinsippet 2 hjul halv avgift. En del av problemet for departementet i deres vurdering er at motorsykkelprodusentene ikke oppgir CO2-utslipp. Men, de så samtidig rimeligheten ved at en motorsykkel har lavere utslipp enn en personbil pr. mil. Derfor ble vi svært glad når vi ser at vi har blitt hørt:

Årsavgift

I forslag til Statsbudsjett for 2009 foreslår regjeringen under 3.5.5 Årsavgifter på motorvogner mv.: Det foreslås at årsavgiften på motorsykler i avgiftsgruppe 3 reduseres slik at satsen tilsvarer halvparten av gjennomsnittelig avgift for personbiler.

Regnestykket blir da:

Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter = kr.3.185,-
Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter = kr.2.740,-
Sum= kr.5.925,-
Minus 2 stk. personskadeavgifter = kr.390,- X 2 = kr. 780,-
= kr.5.245,-

Gjennomsnitt = kr.2.572,50
Halvparten = kr.1.286,25

Motorsykkel = kr.1.675,-
Minus personskadeavgift = kr. 390,-
= kr. 1285,-
Hurra!! Da er vi tilbake på 2 hjul halv avgift!

Kilde: NMCU

Facebook-kommentar