Politiets lasermålinger kan bli påvirket av regnvær, men du slipper likevel ikke unna boten.

Det slår Nordmøre tingrett fast i en fersk dom.

Utrykningspolitiet ble i sommer møtt av en fartssynder som var godt over gjennomsnittet oppdatert på hvilke regler som gjelder for bruk av laser under fartsmålinger. Sjåføren fra Nordmøre viste seg å være tidligere ansatt i Justervesenet, som kontrollerer politiets laserfartsmålere regelmessig.

Lang avstand
Mannen ble stoppet i regnet på E39 i 96 km/t i 80-sonen. Da politiet opplyste at måleavstanden var på 385 meter nektet han å godta boten. Angitt lengste avstand for måling, ifølge politiets instruks, er 400 meter.

Nordmøringen mener at avstanden og regnværet gjorde at målingene ikke kunne brukes. Siden han nektet å betale forelegget er påstanden blitt drøftet i retten.

Mulige feilkilder
I Nordmøre tingrett er man enig i at laserstrålene, under sin ferd på rundt 770 meter (frem og tilbake), kan ha blitt påvirket av regnet – og derfor kunne gitt feil resultat. Men man er ifølge dommen kommet frem til at laserapparatets kontroll- og sikkerhetsfunksjoner tar høyde for slike mulige feilkilder.

Nordmøringen fikk dermed ikke medhold i sine påstander og må betale 4200 kroner i bot.

Han er også dømt til å betale 1500 kroner i saksomkostninger.

Krangler du på eventuell lasermåling av seg?

Kilde: Adressa.no

Facebook-kommentar