Vi motorsyklister er også avhengig av å ha en godt vedlikeholdt vei å kjøre på, slik at vi slipper ulykkene som Gjerdrum saken. Det burde ha vært bevilget mer og det er vi ikke alene om å mene.Av: Mona Forsnes

Trygg Trafikk er ikke fornøyd med Regjeringens bevilgninger til drift og vedlikehold av veiene i det reviderte nasjonalbudsjettet. Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) kaller satsingen puslete.

Regjeringen foreslår å bruke 200 millioner kroner på vedlikehold og utbygging av norske veier i det reviderte budsjettet. 130 millioner er satt av til nye veiprosjekter. De resterende 70 millionene skal gå til asfaltering av riksveiene. Dette rekker imidlertid bare til en veistrekning på 10 mil.

Kari Sandberg forteller til VG Nett.
– 70 millioner ekstra er mye penger, men det blir lite når vi snakker om drift og vedlikehold. Etterslepet er enormt. Vi kommer ikke til et punkt på en stund hvor Trygg Trafikk sier at dette er vi fornøyd med.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) mener de foreslåtte ekstramidlene vil bidra til å styrke veinettet etter en lang og hard vinter. Det er ikke Vilrid Femoen i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) enig i.

Leder i Transportkomiteen på Stortinget, Knut Arild Hareide (Krf), kaller ekstrabevilgningene lommerusk.

Kilde: VG

Facebook-kommentar