Det å få en UEM-godkjenning av MC-banen av Rudskogen er ikke fort gjort og etter at Albert Ruitenbeek fra UEM var på banebefaring sammen med representanter fra det norske forbundet juli, kom det en to-delt rapport med krav om utbedringer for å oppnå UEM grade B-godkjenning og UEM grade A-godkjenning.

Rudskogen mener de kan ha UEM grade B-godkjenningen klar innen sesongstart 2013 siden de så smått har begynt med arbeidet med utbedringskravet men UEM grade A-godkjenningen blir nok ikke like enkel i så måte.

Utbedringskrav – grade A godkjenning:

Guardrails må flyttes min 10 meter lengre ut i forhold til dagens plassering i T1 (enden av startlangsiden) T2,T3 og i T9. Det må settes opp ett gjerde mellom T8 og startlangsiden for å sikre at løse gjenstander ikke skal komme over guardrail og ut på banen (langsiden).

Das Phoenix Schema

336″ />

Men, UEM grade A-godkjenningen lar vente på seg siden de må inn på naboeiendommen for å få godkjenningen og de er nødt til å vente på ekspropriasjonssaken mellom Sarpsborg Kommune og grunneiere i Sarpsborg er avklart. Riktignok er det gjort vedtak om dette i Sarpsborg bystyre men siden grunneiere har anket saken til fylkesmannen i Østfold, tar dette ekstra tid.

 Utbedringskrav – grade B godkjenning:

Flytting og omplassering av noen soft fence, noe mer dekkbarrierer, tildekking av rail og dekkstabler på enkelte steder med Conveyor Belt (tykke gummibånd i railens høyde) og sjikane mellom T2 og T3. Videre kreves det, i deler av T3 og T9, beskyttelse over railen i ca 2 m høyde. Det skal også settes opp skilt til pit og blått lys ved utslipp skal flyttes noe.

Penger, penger, penger

T1 og T9 ligger på Rudskogens område og utbedringer kan i utgangspunktet starte omgående, men det handler mye om økonomi. Det ble brukt store summer for å få til utbedring av T3, i tråd med det som ble gitt av FIM/NMF men banegodkjenningen kom ikke på plass av den grunn.

Rudskogen må ha garantier

Prosjekteringen av utbedringene er påbegynt med bl.a. utarbeidelse av revidering av tegninger i forbindelse med endringer i T1-T2-T3 og T 9 er startet. Tegninger skal godkjennes av UEM og NMF og Rudskogen må ha garantier fra UEM og NMF om at en godkjenning vil foreligge etter gjennomføring før arbeidene igangsettes.

Kilde: Rudskogen.no

zp8497586rq

Facebook-kommentar