Det er ingen tvil om at vi (motorsyklistene) nok en gang har startet sesongen rundt om i landet og vi ser flere for hver dag som går.Av: Mona Forsnes

Vi som er bruker motorsykkelen ofte i trafikken, vet også at mange bilister ikke ser oss, noe som NMCUs film insekter, gir oss et klart bilde av.

Oppfordrer alle motorsyklister til å støtte NMCU ved å betale din skjerv (bli medlem), siden de er det eneste organet som stiller seg i fronten for oss motorsyklister.

Er du medlem?

Facebook-kommentar

24 april er dagen da nmcu setter i gang sitt landsomfattende tiltak, og skal være en påminnelse om at nå er motorsyklistene tilbake i trafikken, og at det er på tide å se etter oss igjen.
Av: Mona Forsnes

Omtrent halvparten av ulykkene der motorsykler er innblandet er
kollisjonsulykker.

En rapport fra Transportøkonomisk Institutt slår fast at bilførerne blir
tilkjent juridisk skyld i så mange som 8 av 10 kollisjonsulykker mellom bil
og motorsykkel.

Rapporten viser også at en motorsykkel er fullt synlig og sansbar, men at bilførerne ikke er innstilte på å se etter motorsyklene.

Årsaken er antagelig at motorsyklene er for små og lette til at de oppleves som en reell trussel for bilføreren selv.

Uansett er motorsyklisten den tapende part i trafikkulykker, og derfor vil NMCU prøve å gjøre en innsats for å forhindre ulykker.

Ta kontakt med ditt lokale kontor, kanskje trenger de din hjelpende hånd.

Mer info finnes på nmcu.org

Facebook-kommentar