Det er blitt presset på myndigheten lenge og vel for å få på plass en ordning for å benytte selvbygde kjøretøy på norske veier men nå er det snart på plass.

 

Allerede i 1981 begynte man å snakke om å ville gjøre noe med det og Norsk Forening for Spesielle og Ombygde Kjøretøy (NFSOK) ble stiftet. I 2007 kom også NMCU og AMCAR inn i foreningen som gjorde at det ble jobbet enda mer aktivt inn for å få til regler for amatørbygging.

 

I en pressemelding fra Samferdselsdepartementet går det frem av at det endelig blir grønt lys for dette.

 

– Vi legger nå til rette for et regelverk som gir mulighet for å benytte selvbygde kjøretøy på norske veier. Ordningen skal være på plass våren 2013, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

 

Samferdselsdepartementet gir nå Vegdirektoratet i oppgave å utarbeide en forskrift for godkjenning av amatørbygde kjøretøy. Forskriften skal være på plass 1. januar 2013.

 

Statens vegvesen vil som kontroll,- og godkjenningsmyndighet legge til rette for både kontroll og behandling av søknad. Søkeprosessen for interessenter kan begynne våren 2013.

 

 

Facebook-kommentar