MC-førere på Sunn-Møre kan allerede nå glede seg over førerutvikling i regi av Senior MC Norge avdeling Nord-Vest.

Søndag starter de første kursene på førerutvikling.

Omsider kjører Senior MC Norge avdeling Nordvest i gang tilbud om førerutvikling for folk på to hjul. Dette er et viktig satsings område for Senior MC Norge for å bidra til å heve kompetansen blant motorsyklister, slik at liv kan bli spart i trafikken.

Kursene vil være åpne for alle som kjører moped eller motorsykkel og består av 4 moduler. Modul 13 vil foregå på et større lukket område på Eggesbønes i Herøy kommune. Modul 4 som omhandler sporvalg og fartstilpassning, vil foregå på NMK Sunnmøre sin Gokart bane på Leikong eidet i Sande kommune.

Det blir en liten pris differensiering mellom Senior MC Norge sine medlemmer og ikke medlemmer. Selvsagt vil nødvendig informasjon for innmelding i klubben bli tilgjengelig under alle kurs arrangement.

Målet er at uansett nivå på hver enkelt deltager, så skal førerutviklingskurset bidra til og heve ferdighetene slik at deltakerne blir mer bevisst på egen adferd i trafikken og således unngå kritiske situasjoner.

Det er mange grunner til at høy førerkompetanse er spesielt viktig for motorsyklister. Vi kan raskt nevne: liten og usynlig i trafikkbildet, avhengig av balanse og kontroll for å komme seirende ut av en potensielt farlig situasjon, pga minimal beskyttelse kan man ikke overlate sikkerheten til andre, være forberedt og ha kjennskap til motorsykkelens reaksjonsmønster.

Som nevnt er kursene åpne for alle som kjører tohjuling. Dette er viktig å presisere. Senior MC Norge ønsker å bidra til å heve kompetansen, og således kjøregleden til alle motorsyklister og mopedister uavhengig av alder, motorsykkel type og ferdighetsnivå.


Kurs tidspunkt (noen endringerer gjort på tidspunktene):

Dato

Klokken

Sted

Modul

26 april

14:00

Eggesbønes, Herøy

Tekniske øvelser

10 mai

14:00

Eggesbønes, Herøy

Tekniske øvelser

14 mai

18:00

Folkestad kai

Landevei

24 mai

14:00

Eggesbønes, Herøy

Tekniske øvelser

28mai

18:00

Folkestad kai

Tekniske øvelser

4 juni

18:00

Banekjøring

Leikong eidet

Priser og påmelding:
For mer informasjon, priser og påmelding se info på nettsidene til Senior MC.

Kart
Kartet under viser hvor Eggesbønes i Herøy kommune er. Klikk for større versjon.

kart_eggesboenes_1240473639_1240473647.jpg

Facebook-kommentar