Etter en omfattende høringsrunde har Samferdselsdepartementet besluttet at minibusser og tre- og firehjulede motorsykler skal utestenges fra kollektivfeltet. Minibusser fra 1. januar 2009, de tre og firehjulede motorsyklene og mopedene med umiddelbar virkning.

– Ved å stille strengare krav til kven som kan bruke kollektivfelta, legg vi til rette for dei miljøvennlige transportløysingane og vi gjer det dessutan enklare å handheve regelverket, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete i en pressemelding.

Avgjørelsen har avstedkommet en diskusjon på nettet der oppegående motorsyklister har hevdet at i følge Kjøretøyforskriften er en motorsykkel med sidevogn en tohjuls motorsykkel som dermed fremdeles skal ha lov til å benytte kollektivfelt.

Facebook-kommentar