Statens vegvesen ønsker også at ulykkene for oss motorsyklister skal gå ned og har laget en artikkel på sin internettside. Selvfølgelig er det noe vi i Bikeport stiller oss bak, siden vi selv er ivrige motorsyklister og kjører ganske mange mil i løpet av et år.Av: Mona Forsnes

Statens vegvesen antyder at vi alle parter må ta ansvar, det vil si: Statens vegvesen, andre trafikanter og du som motorsyklist. Når de selv sier at de skal ta ansvar, håper vi at de også tenker på standarden på veinettet her på berget, slik at vi også på den måten kan vi redde liv på norske veier.

De har også laget en videosnutt på nesten fem minutter der du kan få tips og informasjon.

Link til artikkelen, samt videosnutten finner du her.

Facebook-kommentar