Det australske selskapet Cohda Wireless har utviklet et radarsystem de mener kommer til å ta sikkerheten for motorsyklister opp til det neste nivået.

Den nye teknnologien gir, ifølge techselskapet, motorsykkelføreren et digitalt beskyttelsesskjold de hevder er i stand til å advare føreren mot potensielle farer før de er synlig for motorsyklisten.

Teknologien er allerede i ferd med å kommersialiseres av Bosch for Ducati, men det er meningen at systemet skal gjøres tilgjengelig for ettermontering på alle motorsykler uansett merke.

– Dette er neste nivå og et stort fremskritt innen sikkerhet. Helt på høyde med airbag og sikkerhetsbeltet. Teknologien har tatt oss så langt det er mulig for å minimere skade når ulykken har skjedd. Nå handler det om å unngå ulykker, før de faktisk skjer, sier Paul Gray, direktør for radarprosjektet.

Facebook-kommentar