Halvparten mener det er greit å kjøre fortere enn tillatt. Nå skal nye skilt påvirke til at fartsgrensene holdes.Av: Mona Forsnes

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) og UP-sjef Runar Karlsen lanserer nye skilt i forbindelse med fartskampanjen til Statens Vegvesen.<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

Redusert fart kan være med å spare50 liv i året. Det er en klar sammenheng mellom høy fart og dødsulykker.De nye skiltene retter seg først og fremst mot bilførere som ønsker å opptre ansvarlig, men som likevel bryter fartsgrensen.

Nye skilt
De nye skiltene skal plasseres ut på fylkesvei 283 i Buskerud, riksvei 70 i Møre og Romsdal, riksvei 3 i Hedmark og E8 i Troms.

I tillegg til nye skilter vil innsatsen mot de aller farligste trafikantene skjerpes. De fremste innsatsområdene i tiden fremover er fart, rus og bruk av bilbelte.

Det har ikke lyktes oss å få tak i bilde av de nye skiltene men siden gult er in for tiden, får vi muligens noe i den gata

Kilde: ATL

Facebook-kommentar