fjord

 

Et drømmeanlegg for motorsport! Annerledes kan ikke planene for Fjord Motorpark beskrives. Se de detaljerte planene her.

 

Tekst: Claus Diseth

 

Fjord Motorpark skal ligge på Helganes påKarmøy, mellom Haugesund og Stavanger, og har tatt et langt skritt nærmere realisering. Hoveddelen av anlegget er nå lagt ut på anbud.

 

ELDORADO

Hele parken er tegnet og prosjektert av det italienske firmaet Dromo som har spesialisert seg på å designe baner rundt i verden. Nå er den siste hovedplanen gjort offentlig, og du kan se hele den 35 sider lange rapporten her hos FJORDMOTORPARK. Blir anlegget bygget som disse planene viser, blir det rett og slett et eldorado for enhver tenkelig motorsport.

 

ANBUDSÅPNING

Anlegget er allerede lagt ut på anbud, og det er klart at flere lokale firmaer kommer til å få kontrakten om byggingen av anlegget. Styreleder i Fjord Motorpark AS, Arvid Grimstvedt, sa til Haugesunds Avis like før jul at han håpet på byggestart i løpet av 2016 og åpning av anlegget i 2018. I planene fra det italienske firmaet antydes det dog åpning allerede i 2017.

 

ASFALTBANE

Tegningene fra Dromo viser en drøyt tre kilometer lang asfaltbane med 23 svinger og en banebredde varierende fra 10 til 14 meter. Banen har også en høydeforskjell på mer enn 30 meter. Langsiden er ca 400 meter lang, og banen kan settes opp i inntil fire forskjellige konfigurasjoner for best mulig kapasitetsutnyttelse.

 

VIKING-INSPIRASJON

 

fjord2

 

Slik ser designerne for seg at hovedbygningen og depotområdet skal utformes. Det finnes en rekke rester av gamle vikinglandsbyer i området, og italienerne ønsker seg at bygningene på Fjord Motorpark skal ha en profil som ligner på de man finner i autentisk vikinglandsby.

 

HVA VIL DET KOSTE?

Totalt er 521 mål nå regulert til motorsport. Men hva vil det koste? I forretningsplanen til Fjord Motorpark står det følgende:

«Investeringsrammen inklusiv eiendomserverv er budsjettert til 66,5 MNOK, hvor ca. 22 MNOK finansieres med er spillemidler og noe fylkesmidler, 27 MNOK med banklån, 10 MNOK i egenkapital fra regionens kommuner, og 10 MNOK i dugnad og sponsoring. I tillegg kommer finansiering av arbeidskapital og vedlikeholdsinvesteringer med 4-5 MNOK de etterfølgende årene».

 

ON- OG  OFFROAD

I tillegg til asfaltbane for f.eks roadracing, vil anlegget inneholde baner for supermotard, motocross, gocart, dragracingstripe (som også kan brukes til luftsport), rallycross og forskjellige baner/løyper for offroadkjøring. Anlegget er også designet for å kunne brukes i kjøreopplæring av alt fra mopeder til tungbiler.

 

Vil du lese mer om anlegget? Gå til FJORD MOTORPARK sine hjemmesider.

 

 

 

 

Facebook-kommentar