Kvinnelig bilist slipper fengsel etter å ha kjørt på en motorsyklist som kjørte for fort.Den kvinnelige bilisten slipper å gå i fengsel etter å ha forårsaket døden for en motorsyklist som kjørte uforsvarlig

25-årige Laura Johnson fraBristol svingte ut i kjørefeltet foran motorsyklisten Michael Pickering i oktober i fjor med fatalt resultat. Pickering døde av skadene fra kollisjonen.

Johnson innrømmet å ha kjørt uforsiktig i forhold til at hun hadde sjekket for annen trafikk, da hununnlot å sjekke en gang til før hun kjørte ut på hovedveien, rapporterer
Bristol Evening Post

Først nektet Johnson den straffbare handlingen, men erklære seg skyldig etter Dommer Michael Longman fortalte henne at hun ikke ville få straff dersom hun innrømmettiltalen

Anjali Gohil, forsvaren, fortalte retten : “Den anklagede har ikke overskredet farten grensen. Mens hun ventet sjekket hun veien før hun kjørte”

“Det var to biler og resten av veienav 150meter var klar.Dabilene haddepassert, så hun en gang til og så ikke noe.Motorsykkelen var ikkeå seog hun kjørte da til høyre og vendte oppmerksomheten mot veien. Hun så ikke på veien en gang til.”

Eksperterer var enige omat Pickering hadde alt for høy fart, og villeikke blitt involvert i en ulykke hvis han haddekjørt innenfor fartsgrensen. Retten frifant dermed Laura Johnsen for ansvar i ulykken.

Hva synes du om slik rettspraksis?

Facebook-kommentar