De fleste som er i en klubb, vet at utstyr som blir godt brukt, vet også at det må byttes ut med jevne mellomtrom. Og utstyr er sjeldent billig og tar en del av budsjettet som fra før av, kanskje var trangt. Det finnes en tilskuddsordning der du kan søke på for å bli ”sponset” til klubbens utstyr.Av: Mona Forsnes

Tilskuddsordningen spillemidler til utstyr fortsetter i 2010 og er det åttende året på rad. Ordningen er iverksatt av Kultur- og kirkedepartementet, og hareksistert siden 2003. Totalt har over 90 millioner kroner blitt gitt i tilskudd til utstyr i klubber og barneidrettsskoler.

Det er utstyr innkjøpt fra 1. januar i søknadsåret det kan søkes om støtte til. Utstyr det kan søkes støtte til er begrenset til en liste for hver enkelt særidrett. Idrettsskoler kan søke om utstyr til bruk i idrettsskolen. Kontaktperson i idrettslagene vil i september få tilsendt en e-post fra NIF der det står hvordan en søker.

Årets søknadsrunde varer fra 16. september til 15. november

For NMFs del er følgende utstyr stønadsberettiget:

Rekrutteringskjøretøy Båtsport

Rekrutteringskjøretøy Motorsykkelsport

Rekrutteringskjøretøy Radiostyrt Motorsport

Rekrutteringskjøretøy Snøscootersport

Radiostyrte biler til utlån

Sikkerhetsutstyr – klubbpakke (2 hjelmer, 2 par støvler, 2 ryggskinner, 2 par knebeskyttere)

Utstyr for å tilpassekjøretøy til funksjonshemmede

Utstyr for å tilpasse RC-biler til funksjonshemmede

Rescuebåt/sikringsbåt

Sikkerhetskjøretøy med slede/ tilhenger til snøscooter og ATV.

Mobile ramper

Telleanlegg koffertsett

Sikkerhetsvant

Noe for din klubb kanskje?

Ta kontakt med NMF for mer informasjon.

Facebook-kommentar