Endelig har staten fått øynene opp for det dårlige vedlikeholdet som er blitt til i de siste årene og de tar nå tak for å gjøre noe med det.Av: Mona Forsnes

Etatsavisen Vegen og vi skriver at fra 1.september skal funksjonskontrakten for Vesterålen erstattes av en byggherrestyrt driftsmodell. Vegvesenansatte skal bestemme hva som skal gjøres, mens entreprenører skal gjøre jobben innenfor rammeavtaler.

Terje Solvoll, som leder Midt-Hålogaland fylkesavdeling forteller:

Hele vitsen med konkurranseutsettingenav vegvedlikeholdet var at vi skulle få mer ut av hver krone. Nå viser det seg i stedet at utgiftene har økt med mer enn 40 % siden ordningen ble innført i 2003. Samtidig melder motorsyklistene om dårligere vedlikehold enn noensinne!

Midt-Hålogaland fylkesavdeling på linje med NMCU, har i lang tid hevdet at vegvedlikeholdet ble dårligere med konkurranseutsettingen i funksjonskontrakter. Dette til tross for at Stortinget samtidig har økt bevillingene til vegvedlikehold betydelig.

Da får vi håpe at flere fylkesavdelinger gjør som Midt-Hålogaland og tar tilbake kontrollen med den livsviktige driften og vedlikeholdet av vegnettet.

Dette liker vi motorsyklister.

Kilde: nmcu

Facebook-kommentar