Statens Vegvesen Logo

 

Statens vegvesen ble tidligere i år kåret til Norges mest åpne offentlige etat. Nå frigir etaten alle data over det offentlige vegnettet.

 

Vegdata er viktige elementer i trykte kart og i bakgrunnsdata på internett, og brukes i stadig større grad, blant annet i forbindelse med transportplanlegging, bilnavigasjon, samfunnsplanlegging, vegvedlikehold og adressekart.

 

Skogsveier-1

 

”Gullgruve” for oss på to hjul?

Dette må jo være en ”Gullgruve” for motorsyklister som har et ønske om å unngå mest mulig asfalt og kan lete seg gjennom tilgjengelig veier med god informasjon om tilstand, bredde, og stigninger som ellers ikke er opplyst på vanlige kart.

 

Statens vegvesen har informasjon om hvordan bruke den Nasjonale vegdatabanken her.

 

Nasjonal vegdatabank API

Nasjonal vegdatabank er en database med informasjon om riks- og fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger. Databasen brukes aktivt i Norges vegforvaltning, og inneholder blant annet følgende informasjon:

 

  • Vegnett med geometri og topologi som danner grunnlaget for kartløsninger og ruteberegnere på internett
  • Oversikt over utstyr og drenering langs vegen
  • Ulykker og trafikkmengder
  • Grunnlagsdata for bruk i støyberegning og trafikkmodellering

 

APIet er basert på REST, og kan brukes til å hente de fleste grunnlagsdata i Nasjonal vegdatabank (NVDB). Dataene leveres på XML- eller JSON-format. Eksempler på innhold i NVDB:

 

Skilt, stikkrenner, belysningspunkt, kummer, rekkverk, skred, rasteplasser, tunneler, ferjekaier, trafikkulykker. I dag kan det hentes til sammen mer enn 16 millioner objekter, fordelt på over 250 objekttyper.

 

 

Facebook-kommentar