Det engelske vegdirektoratet jobber med innføring av et nytt klassifiseringssystem for motorsykkelhjelmer.

Systemet er laget for å gjøre det enklere for publikum å vurdere beskyttelsesgraden for hjelmer. Det engelske vegdirektoratet skal teste alle hjelmer som er i lovlig salg, og vurdere de på en skala fra en til fem.De første testresultatene blir trolig publiseres i løpet av våren. Flesteparten av hjelmene som er i salg skal være testet. Testene har pågått siden november i 2007.

I desember kom det fram at testene ville gå utover den nåværende EC22.05 standarden, ved å utføre tester med strengere krav til ytelser enn EU standarden krever.

Flere hjelmprodusenter regner med at disse utvidete testene også vil føre til at EU oppdaterer sine standarder. “EC22.06 burde ikke være langt unna, når man ser nivået de har lagt seg på i disse testene” uttaler en representant.

Facebook-kommentar