SMC (Sveriges NMCU) politianmelder Trafikverket fordi SMC mener de er ansvarlig undereleverandør i en dødsulykke på E4 i agust utenfor Vagnhärad. Asfalten var så glatt at motorsyklisten mistet kontrollen og skjenet videre inn i midtrekkverket der han traff en av stolpene som gjorde at han døde momentant.Av: Mona Forsnes

Motorsyklisten på 50 år var en trafikklærer og kjørte sin custom sykkel i et følge med flere motorsyklister, der farten lå under grensen siden det regnet og veibanen var glatt. I avisartikkelen som forteller om ulykken, skrives detogså at brannbilen fikk skrens pga den glatte veibanen da de stoppet ved ulykkesplassen.

Dagen etter ulykken settes det opp skilt om at veistrekningen er veldig glatt. Ikke så lenge etter får veistrekningen ny asfalt i stedet.

Pressemeldingen fra SMC:

Trafikverket polisanmäls för vållande till dödsolycka .

Riksorganisationen Sveriges MotorCyklister polisanmäler Trafikverket och ansvarig underentreprenör för vållande till en trafiklärares död. Trafiklärarens motorcykel förlorade greppet mot vägbanan varpå ekipaget gick omkull och kanade in i ett vägräcke. Den nyasfalterade vägbanan var så hal att även räddningstjänsten fick sladd på sin brandbil.

I augusti omkom en 50-årig trafiklärare då han fick sladd på sin motorcykel och kanade in i ett vägräcke. Trafikläraren som körde i ett följe av fler motorcyklister iakttog stor försiktighet och körde långsammare än högsta tillåtna hastighet eftersom vägbanan var våt av regn, men trots det förlorade däcken greppet mot vägbanan.

Olyckan skedde i på E4 i Vagnhärad. NCC hade nyligen belagt vägbanan med ny asfalt. Efter olyckan utförde Väg- och Transportforskningsinstitutet VTI, mätningar på plats. Friktionen på vägbanan var under godkänd nivå. Flera motorcyklister vittnar om att vägen var såphal. Även räddningstjänst som kom till olycksplatsen uppger att de fick sladd på sin brandbil.

– Detta är fruktansvärt! Vi kan inte acceptera att Trafikverkets entreprenörer belägger vägbanor med bristfälligt material som leder till svår halka vid regn. Det är extremt farligt för tvåhjuliga fordon. Dessutom monteras mil efter mil med vägräcken som utformas på ett sätt som kan innebära livsfara oskyddade trafikanter. I andra länder måste mitträcken vara utformade så att de är säkra för alla trafikanter, inte bara bilister, säger Tomas bergström, ordförande SMC.

SMC anser att ingen trafikant ska utsättas för livsfara då han eller hon kör på en väg med ny beläggning. SMC vill därför att ansvarsfrågan i det aktuella ärendet prövas.

– Trots att SMC upprepade gånger påtalat hur viktigt det är att se till alla trafikanters säkerhet finns inte vi motorcyklister med som trafikantgrupp i deras regelverk för trafiksäkerhetsarbete. Det rimmar väldigt illa med Nollvisionen, säger Tomas Bergström.

Her kan du lese politianmeldelsen.

Facebook-kommentar