FILLERISTER FORSLAGET OM HØYERE ALDERSGRENSE

TØI har levert Vegdirektoratet en rapport som foreslår en heving av alderen for å kjøre lett motorsykkel. – Forslaget vil ikke gi reduksjon i ulykker. Rapporten er tuftet på forhåndsdom og feil forutsetninger.