FRI FART PÅ BANEKURS FRA 2017?

FRI FART PÅ BANEKURS FRA 2017?

Med NMCU som pådriver har det i lang tid blitt jobbet hardt for at deltakerne på førerutviklingskurs skal slippe å forholde seg til Vegtrafikklovens fartsbegrensninger når de deltar på kurs på f.eks Rudskogen, ACR eller Vålerbanen med registrerte motorsykler. Nå kan det se ut som om man er et skritt nærmere en løsning på et relativt byråkratisk problem.