FRI FART PÅ BANEKURS FRA 2017?

FRI FART PÅ BANEKURS FRA 2017?

Med NMCU som pådriver har det i lang tid blitt jobbet hardt for at deltakerne på førerutviklingskurs skal slippe å forholde seg til Vegtrafikklovens fartsbegrensninger når de deltar på kurs på f.eks Rudskogen, ACR eller Vålerbanen med registrerte motorsykler. Nå kan det se ut som om man er et skritt nærmere en løsning på et relativt byråkratisk problem.

Å ødelegge en mc med fullt overlegg

Når man lager reklamefilm for et forsikringsselskap og det omhandler motorsykler som kan bli ødelagt, er det en del av ”moroa” å ødelegge de, slik at vi motorsyklister skjønner at det er smart å forsikre ”gullene” våre.Av: Mona ForsnesI disse klippene ser vi hva som...