NMCU IKKE BEKYMRET

NMCU IKKE BEKYMRET

NMCU er ikke bekymret over Transportøkonomisk institutt (TØI) sin rapport til Vegdirektoratet hvor det foreslås å heve aldersgrensen på førerkort for lett motorsykkel fra 16 til 18 år. Tvert imot.