FILLERISTER FORSLAGET OM HØYERE ALDERSGRENSE

FILLERISTER FORSLAGET OM HØYERE ALDERSGRENSE

TØI har levert Vegdirektoratet en rapport som foreslår en heving av alderen for å kjøre lett motorsykkel. – Forslaget vil ikke gi reduksjon i ulykker. Rapporten er tuftet på forhåndsdom og feil forutsetninger.

65 sykler nyregistrert i januar

65 sykler nyregistrert i januar

Mens tallet på nyregistrerte mopeder i januar i år har økt kraftig siden i fjor, er det bare en beskjeden økning i antallet nyregistrerte motorsykler i årets første måned.