Motorsportskolen er i gang

Det er et nytt år for Motorsportskolen og også i år er det elever som har meldt sin interesse for å lære seg mer om motorsport og å mestre kjøring i motocross eller trial.Av: Mona ForsnesElevene har nå hatt et par uker på seg på å bli kjent både med skole og de andre...