KJØRER MINDRE I FYLLA

KJØRER MINDRE I FYLLA

Promillekjøring er mindre utbredt blant motorsyklister enn blant bilførere, viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

RIMELIGERE MOTORSYKLER I 2015

RIMELIGERE MOTORSYKLER I 2015

Da er det i boks: Regjeringen har fått støtte på Stortinget til å vedta en reduksjon i engangsavgiften på motorsykler med i snitt 30 prosent for 2015.