KJØRER MINDRE I FYLLA

KJØRER MINDRE I FYLLA

Promillekjøring er mindre utbredt blant motorsyklister enn blant bilførere, viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI).