VIDEO: BALANSEKUNST FRA HONDA

VIDEO: BALANSEKUNST FRA HONDA

Honda viser fram framtiden. Og det vi ser, er langt mer avansert enn såkalte «selvkjørende biler». Hva tror folket om denne teknologien?