UNIKT SAMARBEID

UNIKT SAMARBEID

BMWs motorsykkelavdeling, Honda og Yamaha har inngått et unikt samarbeid. Målet er å utvikle bedre og sikrere ITS-systemer (Intelligente Transportsystemer) for motorsykler.