KJØRER MINDRE I FYLLA

KJØRER MINDRE I FYLLA

Promillekjøring er mindre utbredt blant motorsyklister enn blant bilførere, viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

FILLERISTER FORSLAGET OM HØYERE ALDERSGRENSE

FILLERISTER FORSLAGET OM HØYERE ALDERSGRENSE

TØI har levert Vegdirektoratet en rapport som foreslår en heving av alderen for å kjøre lett motorsykkel. – Forslaget vil ikke gi reduksjon i ulykker. Rapporten er tuftet på forhåndsdom og feil forutsetninger.