Her er fullstendig terminliste over motorsykkelkurs og førerutviklingskurs som er meldt inn til NMCU for sesongen.

Dato: 25. april
Arr: Senior MC Norge avd. Øst
Sted: Rudskogen Motorsenter i Østfold
Tid: Oppmøte kl. 09.00
Progr: Rustoppløsning
Krav: Egen motorsykkel i forskriftsmessig stand/heldekkende kjøreutstyr
Avgift: Medlemmer i Senior MC kr 400,- Ikke medlemmer kr. 500,-
Påmeld: Ved oppmøte
Eventuelle spørsmål rettes til Rehan Ahmad tlf. 90168025
rehan@rehanracing.com

Dato: 30. april
Arr: Trafikkorpset ved Oslo Politidistrikts MC-klubb (Tango MC)
Sted: Trøgstad-banen, Skjønnhaug i Østfold
Tid: kl 17.00 – 21.00
Progr: Førerutviklingskurs
Krav: Egen motorsykkel i forskriftsmessig stand/heldekkende kjøreutstyr
Avgift: kr 700,-
Påmeld: kurs@tangomc.no
Eventuelle spørsmål rettes til Bendik Eika, tlf. 92807833

Dato: 3. mai
Arr: Trafikkorpset ved Oslo Politidistrikts MC-klubb (Tango MC)
Sted: Trøgstad-banen, Skjønnhaug i Østfold
Tid: kl 12.00 – 16.00
Progr: Førerutviklingskurs
Krav: Egen motorsykkel i forskriftsmessig stand/heldekkende kjøreutstyr
Avgift: kr 700,-
Påmeld: kurs@tangomc.no
Eventuelle spørsmål rettes til Bendik Eika, tlf. 92807833

Dato: 04. mai
Arr: Senior MC Norge avdelig Øst
Sted: Ringbanen Gardermoen (Dragracing-banen)
Tid: kl 18.00 og utover (møt opp i god tid)
Progr: Førerutviklingskurs i 3 Moduler. Modul 4 er inkludert i prisen og gjennomføres på Rudskogen Motorsenter i Østfold,
alle torsdager fra kl 17.00 i samme periode + hele juli + 3. sept.
Krav: Egen motorsykkel i forskriftsmessig stand/heldekkende kjøreutstyr
Avgift: Medlemmer i Senior MC kr 600,- Ikke-medlemmer kr 900,-
Repetisjon modul 1-3 (gjennomført kurset tidligere) kr 300,-
(NB! Pris ikke helt avklart ved trykk)
Påmeld: Ved frammøte. Kurset gjennomføres uansett vær. Informasjon hos, Rehan Ahmad 90168025

Dato: 04. mai
Arr: Full Kontroll Førerutvikling
Sted: Rudskogen Motorsenter i Østfold
Tid: 04 – 11 – 18 – 25 kl. 16.30 – 21.00
Progr: 4-dagers veirelatert førerutviklingskurs
Krav: Egen motorsykkel i forskriftsmessig stand/heldekkende kjøreutstyr
Avgift: kr 3.900,-
Påmeld: Bindende forhåndspåmelding til Full Kontroll Førerutvikling Tlf. 90747849 gunnar@fullkontroll.no

Dato: 5. mai
Arr: Trafikkorpset ved Oslo Politidistrikts MC-klubb (Tango MC)
Sted: Trøgstad-banen, Skjønnhaug i Østfold
Tid: kl 17.00 – 21.00
Progr: Førerutviklingskurs
Krav: Egen motorsykkel i forskriftsmessig stand/heldekkende kjøreutstyr
Avgift: kr 700,-
Påmeld: kurs@tangomc.no
Eventuelle spørsmål rettes til Bendik Eika, tlf. 92807833

Dato: 7. mai
Arr: Trafikkorpset ved Oslo Politidistrikts MC-klubb (Tango MC)
Sted: Trøgstad-banen, Skjønnhaug i Østfold
Tid: kl 17.00 – 21.00
Progr: Førerutviklingskurs
Krav: Egen motorsykkel i forskriftsmessig stand/heldekkende kjøreutstyr
Avgift: kr 700,-
Påmeld: kurs@tangomc.no
Eventuelle spørsmål rettes til Bendik Eika, tlf. 92807833

Dato: 10. mai
Arr: Trafikkorpset ved Oslo Politidistrikts MC-klubb (Tango MC)
Sted: Trøgstad-banen, Skjønnhaug i Østfold
Tid: kl 12.00 – 16.00
Progr: Førerutviklingskurs
Krav: Egen motorsykkel i forskriftsmessig stand/heldekkende kjøreutstyr
Avgift: kr 700,-
Påmeld: kurs@tangomc.no
Eventuelle spørsmål rettes til Bendik Eika, tlf. 92807833

Dato: 11. mai
Arr: Senior MC Norge avdelig Øst
Sted: Ringbanen Gardermoen (Dragracing-banen)
Tid: kl 18.00 og utover (møt opp i god tid)
Progr: Førerutviklingskurs i 3 Moduler. Modul 4 er inkludert i prisen og gjennomføres på Rudskogen Motorsenter i Østfold,
alle torsdager fra kl 17.00 i samme periode + hele juli + 3. sept.
Krav: Egen motorsykkel i forskriftsmessig stand/heldekkende kjøreutstyr
Avgift: Medlemmer i Senior MC kr 600,- Ikke-medlemmer kr 900,-
Repetisjon modul 1-3 (gjennomført kurset tidligere) kr 300,-
(NB! Pris ikke helt avklart ved trykk)
Påmeld: Ved frammøte. Kurset gjennomføres uansett vær. Informasjon hos, Rehan Ahmad 90168025

Dato: 11. og 12. mai
Arr: Full Kontroll Førerutvikling
Sted: Rudskogen Motorsenter i Østfold
Tid: 11. mai: 09.00-16.00
12. mai: 09.00-16.00
Progr: 2-dagers veirelatert førerutviklingskurs
Krav: Egen motorsykkel i forskriftsmessig stand/heldekkende kjøreutstyr
Avgift: kr 3.500,-
Påmeld: Bindende forhåndspåmelding til Full Kontroll Førerutvikling Tlf. 90747849 gunnar@fullkontroll.no

Dato: 12. mai
Arr: Trafikkorpset ved Oslo Politidistrikts MC-klubb (Tango MC)
Sted: Trøgstad-banen, Skjønnhaug i Østfold
Tid: kl 17.00 – 21.00
Progr: Førerutviklingskurs
Krav: Egen motorsykkel i forskriftsmessig stand/heldekkende kjøreutstyr
Avgift: kr 700,-
Påmeld: kurs@tangomc.no
Eventuelle spørsmål rettes til Bendik Eika, tlf. 92807833

Dato: 14 og 19. mai (reservedager)
Arr: Trafikkorpset ved Oslo Politidistrikts MC-klubb (Tango MC)
Dette er reservedager dersom det oppstår behov som ikke dekkes av de faste kursdagene
Sted: Trøgstad-banen, Skjønnhaug i Østfold
Tid: kl 17.00 – 21.00
Progr: Førerutviklingskurs
Krav: Egen motorsykkel i forskriftsmessig stand/heldekkende kjøreutstyr
Avgift: kr 700,-
Påmeld: kurs@tangomc.no
Eventuelle spørsmål rettes til Bendik Eika, tlf. 92807833

Dato: 18. mai
Arr: Senior MC Norge avdelig Øst
Sted: Ringbanen Gardermoen (Dragracing-banen)
Tid: kl 18.00 og utover (møt opp i god tid)
Progr: Førerutviklingskurs i 3 Moduler. Modul 4 er inkludert i prisen og gjennomføres på Rudskogen Motorsenter i Østfold,
alle torsdager fra kl 17.00 i samme periode + hele juli + 3. sept.
Krav: Egen motorsykkel i forskriftsmessig stand/heldekkende kjøreutstyr
Avgift: Medlemmer i Senior MC kr 600,- Ikke-medlemmer kr 900,-
Repetisjon modul 1-3 (gjennomført kurset tidligere) kr 300,-
(NB! Pris ikke helt avklart ved trykk)
Påmeld: Ved frammøte. Kurset gjennomføres uansett vær. Informasjon hos, Rehan Ahmad 90168025

Dato: 20. og 21. mai
Arr: Full Kontroll Førerutvikling
Sted: Rudskogen Motorsenter i Østfold
Tid: 20. mai: 09.00-16.00
21. mai: 11.00-18.00
Progr: 2-dagers veirelatert førerutviklingskurs
Krav: Egen motorsykkel i forskriftsmessig stand/heldekkende kjøreutstyr
Avgift: kr 3.500,-
Påmeld: Bindende forhåndspåmelding til Full Kontroll Førerutvikling
Tlf. 90747849 gunnar@fullkontroll.no

Dato: 21. mai
Arr: NMCU Nordland
Sted: GoCart banen i Valnesfjord
Tid: Hele dagen (Se: www.nmcunordland.org)
Progr: Veirelatert førerutviklingskurs
Krav: Egen motorsykkel i forskriftsmessig stand/heldekkende kjøreutstyr
Avgift: Rimelig endagskurs (www.nmcunordland.org)
Påmeld: tornerosering@hotmail.com Tlf. Karin, 90965333

Dato: 24. mai og 25. mai
Arr: California Superbike School
Sted: Karlskoga Motorstadion, Gjelleråsen, Sverige
Tid: 07.00-16-00 begge dager
Progr: Avanserte førerutviklingskurs for alle typer motorsyklister
på alle erfaringsnivåer og på alle typer motorsykler.
Krav: Egen motorsykkel i forskriftsmessig stand og registrert for bruk i trafikk, samt heldekkende kjøreutstyr.
CSS anbefaler hel eller todelt skinndress samt ryggskinne.
Avgift: ca 3.500,- pr. dag.
Påmeld: www.motorcyklisterna.org eller patrik.ericsson@svmc.se
Mer info får du ved å ringe Claus på +4790892451
eller ved å sende mail til claus@superbikeschool.no

Dato: 24. mai
Arr: NAF MC Oslo
Sted: Vålerbanen
Tid: Hele dagen
Progr: Førerutviklingskurs.
Kjørekurset går over tre dager; Teorikveld, kjøregård og til slutt heldags banekjøring.
Krav: Egen motorsykkel i forskriftsmessig stand/heldekkende kjøreutstyr
Avgift: Medlemmer i NAF MC kr 1000,- Ikke-medlemmer kr 1500,-
Påmeld: Se www.nafmcoslo.no for informasjon og påmelding

Dato: 25. mai
Arr: Senior MC Norge avdelig Øst
Sted: Ringbanen Gardermoen (Dragracing-banen)
Tid: kl 18.00 og utover (møt opp i god tid)
Progr: Førerutviklingskurs i 3 Moduler. Modul 4 er inkludert i prisen og gjennomføres på Rudskogen Motorsenter i Østfold,
alle torsdager fra kl 17.00 i samme periode + hele juli + 3. sept.
Krav: Egen motorsykkel i forskriftsmessig stand/heldekkende kjøreutstyr
Avgift: Medlemmer i Senior MC kr 600,- Ikke-medlemmer kr 900,-
Repetisjon modul 1-3 (gjennomført kurset tidligere) kr 300,-
(NB! Pris ikke helt avklart ved trykk)
Påmeld: Ved frammøte. Kurset gjennomføres uansett vær. Informasjon hos, Rehan Ahmad 90168025

Dato: 4. juni
Arr: NMCU Nordland
Sted: Artic Circle Raceway
Tid: kl 09.00-19.00
Progr: Førerutviklingskurs (Se: www.nmcunordland.org)
Krav: Egen motorsykkel i forskriftsmessig stand/heldekkende kjøreutstyr
Avgift: Prisen blir 1300,-(over 18, mellomklasse/tung mc) og 700,- (under 18, 125 ccm) .
Påmeld: Bindende påmelding til magnar.roneid@elkem.no (mob: 97586325)

Dato: 08. juni
Arr: Senior MC Norge avdelig Øst
Sted: Ringbanen Gardermoen (Dragracing-banen)
Tid: kl 18.00 og utover (møt opp i god tid)
Progr: Førerutviklingskurs i 3 Moduler. Modul 4 er inkludert i prisen og gjennomføres på Rudskogen Motorsenter i Østfold,
alle torsdager fra kl 17.00 i samme periode + hele juli + 3. sept.
Krav: Egen motorsykkel i forskriftsmessig stand/heldekkende kjøreutstyr
Avgift: Medlemmer i Senior MC kr 600,- Ikke-medlemmer kr 900,-
Repetisjon modul 1-3 (gjennomført kurset tidligere) kr 300,-
(NB! Pris ikke helt avklart ved trykk)
Påmeld: Ved frammøte. Kurset gjennomføres uansett vær. Informasjon hos, Rehan Ahmad 90168025

Dato: 12. juni
Arr: Halden MC-klubb
Sted: Rudskogen
Tid: kl 17.00-21.00 (Oppmøte fra kl. 16.30)
Progr: Ferdighetstrening under trygge forhold. Erfarne instruktører. Puljeinndeling basert på ferdighetsnivå.
Krav: Egen motorsykkel (kun gateregistrerte kan delta)
i forskriftsmessig stand/heldekkende kjøreutstyr.
Husk støykrav på Rudskogen. Hver og en er ansvarlig for å
sjekke at forsikring gjelder ved banekjøring.
Etter kurset innviteres det til fest i klubbhuset til Halden MC-klubb. Førere under 18år (125) må ha med foresatt eller bekreftelse fra foresatt.
Avgift: kr. 500,- For junior 125cc er prisen 300,-
Forskuddsbetaling til: Halden MC-klubb
Tistedalsgt. 16, 1772 Halden
Konto nr.: 1030 09 00807
Påmeld: Rune, tlf. 91841500 Glenn, tlf. 91166766
post@haldenmc.no
NB! Kun plass til 60 personer.

Dato: 15. juni
Arr: Senior MC Norge avdelig Øst
Sted: Ringbanen Gardermoen (Dragracing-banen)
Tid: kl 18.00 og utover (møt opp i god tid)
Progr: Førerutviklingskurs i 3 Moduler. Modul 4 er inkludert i prisen og gjennomføres på Rudskogen Motorsenter i Østfold,
alle torsdager fra kl 17.00 i samme periode + hele juli + 3. sept.
Krav: Egen motorsykkel i forskriftsmessig stand/heldekkende kjøreutstyr
Avgift: Medlemmer i Senior MC kr 600,- Ikke-medlemmer kr 900,-
Repetisjon modul 1-3 (gjennomført kurset tidligere) kr 300,-
(NB! Pris ikke helt avklart ved trykk)
Påmeld: Ved frammøte. Kurset gjennomføres uansett vær. Informasjon hos, Rehan Ahmad 90168025

Dato: 22. juni
Arr: Senior MC Norge avdelig Øst
Sted: Ringbanen Gardermoen (Dragracing-banen)
Tid: kl 18.00 og utover (møt opp i god tid)
Progr: Førerutviklingskurs i 3 Moduler. Modul 4 er inkludert i prisen og gjennomføres på Rudskogen Motorsenter i Østfold,
alle torsdager fra kl 17.00 i samme periode + hele juli + 3. sept.
Krav: Egen motorsykkel i forskriftsmessig stand/heldekkende kjøreutstyr
Avgift: Medlemmer i Senior MC kr 600,- Ikke-medlemmer kr 900,-
Repetisjon modul 1-3 (gjennomført kurset tidligere) kr 300,-
(NB! Pris ikke helt avklart ved trykk)
Påmeld: Ved frammøte. Kurset gjennomføres uansett vær.

Dato: 25- 28. juni(Se egen artikkel)
Arr: Bikeport.no
Sted: Arctic Circle Raceway
Tid: 0900 2000 alle dager
Progr: Kjøring i tre grupper. Et pass på 20 min. pr. klokketime. Kun avbrutt av lunch og middag.
Egen gruppe for gateregistrerte motorsykler med instruksjon av nåværende/tidligere a-førere i RoadRacing.
RoadRacing grupper for egentrening:
Krav: Egen motorsykkel i forskriftsmessig stand/heldekkende kjøreutstyr
Avgift: Kr. 4900,- (Mat kommer i tillegg.)
Påmeld: Tlf. 92082072. Se BikePort Events på bikeport.no for all informasjon.

Dato: 29. juni
Arr: Senior MC Norge avdelig Øst
Sted: Ringbanen Gardermoen (Dragracing-banen)
Tid: kl 18.00 og utover (møt opp i god tid)
Progr: Førerutviklingskurs i 3 Moduler. Modul 4 er inkludert i prisen og gjennomføres på Rudskogen Motorsenter i Østfold,
alle torsdager fra kl 17.00 i samme periode + hele juli + 3. sept.
Krav: Egen motorsykkel i forskriftsmessig stand/heldekkende kjøreutstyr
Avgift: Medlemmer i Senior MC kr 600,- Ikke-medlemmer kr 900,-
Repetisjon modul 1-3 (gjennomført kurset tidligere) kr 300,-
(NB! Pris ikke helt avklart ved trykk)
Påmeld: Ved frammøte. Kurset gjennomføres uansett vær. Informasjon hos, Rehan Ahmad 90168025

Dato: 29. juni – 1. juli
Arr: Senior MC Norge
Sted: Arctic Circle Raceway
Tid: Oppmøte kl. 08.00 mandag 29. juni
Progr: Kjøretrening i regi av Senior MC Norge
Krav: Egen motorsykkel i forskriftsmessig stand/heldekkende kjøreutstyr
Avgift: Medlemmer i Senior MC kr 1500,-
Ikke medlemmer kr 2000,- Forbehold om prisendring.
Påmeld: Forhåndspåmelding på Senior MCs hjemmesider.
www.seniormc.no
Informasjon hos, Rehan Ahmad 90168025
rehan@rehanracing.com

Dato: 01- 02. august(Se egen artikkel)
Arr: Bikeport.no
Sted: Arctic Circle Raceway
Tid: 0900 2000 alle dager
Progr: Kjøring i tre grupper. Et pass på 20 min. pr. klokketime. Kun avbrutt av lunch og middag. Egen gruppe for gateregistrerte
motorsykler med instruksjon av nåværende/tidligere a-førere i RoadRacing. RoadRacing grupper for egentrening:
Krav: Egen motorsykkel i forskriftsmessig stand/heldekkende kjøreutstyr
Avgift: Kr. 2750,- (Mat kommer i tillegg.)
Påmeld: Tlf. 92082072. Se BikePort Events på bikeport.no for all informasjon.

Dato: 03. august
Arr: Senior MC Norge avdelig Øst
Sted: Ringbanen Gardermoen (Dragracing-banen)
Tid: kl 18.00 og utover (møt opp i god tid)
Progr: Førerutviklingskurs i 3 Moduler. Modul 4 er inkludert i prisen og gjennomføres på Rudskogen Motorsenter i Østfold,
alle torsdager fra kl 17.00 i samme periode + hele juli + 3. sept.
Krav: Egen motorsykkel i forskriftsmessig stand/heldekkende kjøreutstyr
Avgift: Medlemmer i Senior MC kr 600,- Ikke-medlemmer kr 900,-
Repetisjon modul 1-3 (gjennomført kurset tidligere) kr 300,-
(NB! Pris ikke helt avklart ved trykk)
Påmeld: Ved frammøte. Kurset gjennomføres uansett vær. Informasjon hos, Rehan Ahmad 90168025

Dato: 07. august
Arr: Halden MC-klubb
Sted: Rudskogen
Tid: kl 17.00-21.00 (Oppmøte fra kl. 16.30)
Progr: Ferdighetstrening under trygge forhold. Erfarne instruktører. Puljeinndeling basert på ferdighetsnivå.
Krav: Egen motorsykkel (kun gateregistrerte kan delta)
i forskriftsmessig stand/heldekkende kjøreutstyr.
Husk støykrav på Rudskogen. Hver og en er ansvarlig for å
sjekke at forsikring gjelder ved banekjøring.
Etter kurset innviteres det til fest i klubbhuset til Halden MC-klubb. Førere under 18år (125) må ha med foresatt eller
bekreftelse fra foresatt.
Avgift: kr. 500,- For junior 125cc er prisen 300,-
Forskuddsbetaling til: Halden MC-klubb
Tistedalsgt. 16, 1772 Halden
Konto nr.: 1030 09 00807
Påmeld: Rune, tlf. 91841500 Glenn, tlf. 91166766
post@haldenmc.no
NB! Kun plass til 60 personer.

Dato: 10. august
Arr: Senior MC Norge avdelig Øst
Sted: Ringbanen Gardermoen (Dragracing-banen)
Tid: kl 18.00 og utover (møt opp i god tid)
Progr: Førerutviklingskurs i 3 Moduler. Modul 4 er inkludert i prisen og gjennomføres på Rudskogen Motorsenter i Østfold, alle torsdager fra kl 17.00 i samme
periode + hele juli + 3. sept.
Krav: Egen motorsykkel i forskriftsmessig stand/heldekkende kjøreutstyr
Avgift: Medlemmer i Senior MC kr 600,- Ikke-medlemmer kr 900,-
Repetisjon modul 1-3 (gjennomført kurset tidligere) kr 300,-
(NB! Pris ikke helt avklart ved trykk)
Påmeld: Ved frammøte. Kurset gjennomføres uansett vær. Informasjon hos, Rehan Ahmad 90168025

Dato: 17. august
Arr: Senior MC Norge avdelig Øst
Sted: Ringbanen Gardermoen (Dragracing-banen)
Tid: kl 18.00 og utover (møt opp i god tid)
Progr: Førerutviklingskurs i 3 Moduler. Modul 4 er inkludert i prisen og gjennomføres på Rudskogen Motorsenter i Østfold,
alle torsdager fra kl 17.00 i samme periode + hele juli + 3. sept.
Krav: Egen motorsykkel i forskriftsmessig stand/heldekkende kjøreutstyr
Avgift: Medlemmer i Senior MC kr 600,- Ikke-medlemmer kr 900,-
Repetisjon modul 1-3 (gjennomført kurset tidligere) kr 300,-
Påmeld: Ved frammøte. Kurset gjennomføres uansett vær.
Dato: 24. august
Arr: Senior MC Norge avdelig Øst
Sted: Ringbanen Gardermoen (Dragracing-banen)
Tid: kl 18.00 og utover (møt opp i god tid)
Progr: Førerutviklingskurs i 3 Moduler. Modul 4 er inkludert i prisen og gjennomføres på Rudskogen Motorsenter i Østfold,
alle torsdager fra kl 17.00 i samme periode + hele juli + 3. sept.
Krav: Egen motorsykkel i forskriftsmessig stand/heldekkende kjøreutstyr
Avgift: Medlemmer i Senior MC kr 600,- Ikke-medlemmer kr 900,-
Repetisjon modul 1-3 (gjennomført kurset tidligere) kr 300,-
(NB! Pris ikke helt avklart ved trykk)
Påmeld: Ved frammøte. Kurset gjennomføres uansett vær. Informasjon hos, Rehan Ahmad 90168025

Dato: 31. august
Arr: Senior MC Norge avdelig Øst
Sted: Ringbanen Gardermoen (Dragracing-banen)
Tid: kl 18.00 og utover (møt opp i god tid)
Progr: Førerutviklingskurs i 3 Moduler. Modul 4 er inkludert i prisen og gjennomføres på Rudskogen Motorsenter i Østfold,
alle torsdager fra kl 17.00 i samme periode + hele juli + 3. sept.
Krav: Egen motorsykkel i forskriftsmessig stand/heldekkende kjøreutstyr
Avgift: Medlemmer i Senior MC kr 600,- Ikke-medlemmer kr 900,-
Repetisjon modul 1-3 (gjennomført kurset tidligere) kr 300,-
(NB! Pris ikke helt avklart ved trykk)
Påmeld: Ved frammøte. Kurset gjennomføres uansett vær. Informasjon hos, Rehan Ahmad 90168025

Racekurs / Trening
Dato: 25 26. april, 27 – 28. juni Anderstorp
4 11 – 18 – 25. mai Rudskogen

Arr: Full Kontroll Førerutvikling
Sted: Rudskogen Motorsenter i Østfold og
Anderstorp Raceway i Sverige
Tid: 16.30-21.00 Rudskogen
09.00-17.00 Anderstorp
Progr: Kurset passer nybegynnere i road racing, deltagere som har vært med oss før og eliterace utøvere.
Krav: Deltagere må ha lisens for road racing.
Nybegynnere må ha rekrutteringslisens (utstedes om nødvendig av FKF).
Avgift: Anderstorp, kr. 3000,- pr. helg
Rudskogen, kr. 2400,-
Påmeld: Bindende forhåndspåmelding til Full Kontroll Førerutvikling, Tlf. 90747849 gunnar@fullkontroll.no

Kjørekurs / Banedager
Dato: 16. juni
11. august

Arr: Alf Graarud Motor as
Sted: Rudskogen
Tid: kl 17.00-21.00
Progr: Ferdighetstrening under trygge forhold med
erfarne instruktører. Puljeinndeling basert på ferdighetsnivå.
Krav: Egen motorsykkel i forskriftsmessig stand/heldekkende kjøreutstyr. Husk støykrav på Rudskogen.
Avgift: Kr. 300,-
For nærmere info. kontakt André ved Alf Graarud Motor.

Facebook-kommentar