Den amerikanske motorsykkelorganisasjonen American Motorcyclist Association (AMA) har laget en opplysnings-video hvor budskapet er at en aldri vet hvem motorsyklisten man møter på i trafikken egentlig er.Bak hjelm og skinndress er det vanskelig å kjenne igjen personen man plutselig kanskje treffer på i en annen sammenheng.

Facebook-kommentar