236 personer har mistet livet i trafikken i løpet av de 11 første månedene i 2008. I samme perioden 2007 omkom 218 personer i veitrafikkulykker.

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for trafikkdrepte i november 2008 er ti. I samme måned i 2007 var det foreløpige tallet 20. Dette steg med to, slik at det endelige tallet for omkomne i novembertrafikken 2007 endte på 22.

I gjennomsnitt de foregående fem år er 24 personer omkommet i veitrafikkulykker i november måned. I løpet av årets 11 første måneder har 236 personer omkommet i veitrafikken. I samme periode 2007 mistet 218 personer livet på norske veier.

Tallene i november fordeler seg med fem bilførere, to bilpassasjerer og tre fotgjengere. Av til sammen syv drepte bilførere og -passasjerer omkom fem i kollisjon med annet motorkjøretøy og to i utforkjøring. Av de ti som omkom i trafikken i august var syv menn og tre kvinner.

Antall drepte moorsyklister ser ut til å bli det samme for 2008 som 2007.

Fordeling ulykkestall november 2008

Fordeling

November

Hittil i

trafikantgrupper

2008

2007

2008

2007

Bilførere

5

10

115

103

Bilpassasjerer

2

6

38

45

Motorsyklister

0

0

33

33

Mopedister

0

1

5

5

Syklister

0

0

8

7

Fotgjengere

3

5

29

21

Akende

0

0

0

0

Andre

0

0

8

4

SUM

10

22

236

218

Fordeling

November

Hittil i

Fylker

2008

2007

2008

2007

Østfold

0

2

12

12

Akershus

0

2

15

10

Oslo

1

1

7

10

Hedmark

2

2

22

24

Oppland

2

3

14

28

Buskerud

0

1

15

12

Vestfold

0

0

13

5

Telemark

0

1

7

7

Aust-Agder

0

0

6

10

Vest-Agder

1

3

11

13

Rogaland

0

0

18

18

Hordaland

1

0

19

14

Sogn og Fjordane

0

1

10

9

Møre og Romsdal

0

0

21

5

Sør-Trøndelag

0

2

7

11

Nord-Trøndelag

0

3

5

12

Nordland

3

1

19

10

Troms

0

0

8

5

Finnmark

0

0

7

3

SUM

10

22

236

218

Facebook-kommentar