I det herrens år 2003 fikk Norsk Motorcykkel Union (NMCU) endelig gjennomslag for slagordet «To hjul – halv avgift». Altså at årsavgiften på motorsykkel i rettferdighetens navn i det minste burde være halvparten av samme bilavgift. Men hvordan har det gått?

 

Tekst: Claus Diseth

 

For å ta den korte og tabloide oppsummeringen av utviklingen for årsavgiften på motorsykkel: Det har gått den veien høna sparker.

 

BYRÅKRATI

Prinsippet om «to hjul – halv avgift» ble politisk forankret. Men byråkratene forandret reglene bare kort tid senere. For allerede i 2004 ble den såkalte trafikkskadeavgiften (som alle må betale) flyttet fra forsikringsselskapene til Toll- og avgiftsdirektoratet. Avgiften på 360 kroner ble altså lagt på årsavgiften det påfølgende året. Men i 2005 var det bare fem fattige kroner som motorsyklistene måtte betale «ekstra» i forhold til mantraet om halv avgift. Det året var bilavgiften på kroner 2.815  og avgiften for MC på 1.585 spenn. Og når man da trakk fra trafikkskadeavgiften på 360 kroner, endte vi altså opp med å betale 1.230 kroner. En femmer mer enn det som ville ha vært bilavgiften; 2.455,-

 

MISFORSTÅELSE

Om det var en misforståelse eller ikke; I 2008 ble både NMCU og Fremskrittspartiet (som var tungen på vektskålen når prinsippet om to hjul og halv avgift ble knesatt) tatt fullstendig på senga av Finansdepartementet, og årsavgiften på motorsykkel økte mer enn den skulle. Men i 2009 var man igjen på rett spor. Avgiften for påfølgende år var eksakt halvparten av bilavgiften.

 

MEN SÅ…

Etter dette har det gått litt skeis, og avgiftsreglene er endret flere ganger. Dette sier NMCU om årsavgiften i dag:

– Vi er smertelig klar over dette. Motorsyklene har foreløpig ikke miljøbaserte avgifter slik bilene har og bilenes årsavgift premieres i lys av dette. Når miljøbaserte avgifter på MC er på plass er NMCUs mål at årsavgiften/trafikkforsikringsavgiften justeres på lik linje med bilene.

De miljøbaserte avgiftene på motorsykkel vil være på plass om et par år, slik Bikeport har skrevet om flere ganger. Og optimistene blant oss tror da at «To hjul – halv avgift» igjen vil være på plass.

 

TO PROSENT

Geir Strand i NMCU sier følgende til Bikeport:

– På siden av dette ble alle MC-avgifter plusset på 2% for 2017, dermed flyttet forskjellen seg vekk fra «halv avgift». Dette vil NMCU se og følge med på når de miljøbaserte avgiftene er på plass, om utregning for årsavgift endres i takt med miljøprofilen.

Facebook-kommentar