I 2003 ble det knesatt et prinsipp om at motorsykkel skal ha halv årsavgift i forhold til personbil (“To Hjul – Halv Avgift”).

På flere forum på Internett har diskusjonene gått høylydt om årsavgiften og mange motorsyklister klager selvsagt over at det ikke lenger er halv årsavgift for MC.

Årsavgiften for inneværende år ser slik ut:

Årsavgift, kr/år 2007 2008 %
Dieselbiler 2.915 3.090 +6,0
Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter 2.915 2.660 -8,7
Motorsykler 1.645 1.690 +2,7

Når en skal regne ut om det fremdeles er halv avgift eller ikke må vi først trekke fra personskadeavgiften som for 2008 er på kr. 380. Uten personskadeavgiften blir årsavgift for dieselbiler uten partikkelfilter kr 2.710, for bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter kr 2.280 og for motorsykler kr 1.310.

Med utgangspunkt i disse tallene blir årsavgift for motorsykkel i forhold til dieselbil uten partikkelfilter kr 45 mindre enn halv avgift. I forhold til bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter betaler MC kr 170 mer enn halv avgift.

Gjennomsnittet av de to bilregnemodellene er kr 2.495 og halv årsavgift av dette er kr 1.247,50. I forhold til gjennomsnittlig årsavgift for bil betaler MC dermed kr 62,50 mer enn halv avgift.

I kroner og øre er kanskje ikke dette noen “big deal”. Det som imidlertid er problematisk er at det kan se ut som om Stortinget er i ferd med å forlate det vedtatte prinsippet om “To Hjul – Halv Avgift”. Eller at det rett og slett har foregått en glipp som har gitt noen utilsiktede, negative konsekvenser for oss som kjører miljøbesparende tohjulinger.

For det er selvfølgelig helt urimelig at Finansdepartementet premierer en bensinslukende SUV med lavere årsavgift, mens man straffer en bensingjerrig MC med høyere årsavgift. En motorsykkel burde rimeligvis ha blitt sammenlignet med en bensindrevet bil. Da ville årsavgiften for MC i 2008 blitt kr 1.140 i stedet for kr 1310.

Norsk Motorcykkel Unionskriver selv:
NMCU skulle selvfølgelig ha sett hvordan Finansdepartementet tenkte når budsjettforslaget for 2008 ble lagt fram. Men vi stolte altså for mye på at departementet fortsatte prinsippet om at MC skal betale halv årsavgift i forhold til personbil. Derfor protesterte ikke NMCU – og heller ikke MC-importørene eller Fremskrittspartiet for den saks skyld. Dette beklager vi på det sterkeste!”

Årsavgiften er under stor ombygging. Signaler forteller at det vil bli ennå større og tydeligere forskjeller neste år. Skal det rød-grønne stortingsflertallet etterleve prinsippet om at “den som forurenser mye skal betale mye, og den som forurenser mindre skal betale mindre” må årsavgiften for motorsykler for 2009 bli satt til halvparten av laveste sats for personbiler.

NMCU har allerede nå startet arbeidet i forhold til Finansdepartementet og sendt brev om at prinsippet om halv årsavgift for MC må gjeninnføres i neste års statsbudsjett.

Kilde: NMCU

Facebook-kommentar