Enda en måned har gått og resultatet for drepte i trafikken er nå lagt ut av Trygg Trafikk. Dessverre var det 15 mennesker som omkom på norske veier denne måneden og tre av dem, var motorsyklister.

 

Nedgang i antall omkomne hittil i år

133 personer har mistet livet i trafikken hittil i 2012. I samme periode i fjor omkom 143 personer på veiene men det er en økning i antall omkomne motorsyklister i år med 18 personer i år, mot 13 personer i fjor. Antall omkomne på moped er de samme som i fjor.

 

Foreløpig tall

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i oktober 2012 er 15. I samme måned i 2011 var det foreløpige tallet 13. Dette ble også det endelige tallet for oktober 2011.

 

I gjennomsnitt de foregående fem år er 18 personer omkommet i veitrafikkulykker i oktober måned.

 

Tallene i oktober fordeler seg slik: syv bilførere, tre motorsyklister, en syklist, tre fotgjengere og en andre (traktor).

 

Av de 15 omkomne var ti menn, fire kvinner og ett barn. Alle de syv omkomne bilførerne ble drept i kollisjon med annet kjøretøy.

 

Alle motorsyklister var menn.

 

-Mann kjørte riksvei 285 i Lyngåskrysset på Tranby i Buskerud da ulykken skjedde.

-Mann kolliderte i Porsmyrveien/Nøkkveien i boligområdet på Lura i Sandnes.

‘Mann kjørte ut i en krapp sving på Ringeriksveien mellom Sylling og Skaret.

 

Oktober 2012 fordeling ulykkestall

 

Oversikten viser fordeling mellom trafikantgrupper og fylkesvis fordeling over omkomne i trafikken i år og i fjor på samme tid. Tallene er foreløpige, og kan bli endret noe.

 

 

Fordeling Oktober Hittil i
trafikantgrupper
2012 2011 2012 2011
Bilførere 7 7 67 70
Bilpassasjerer 0 2 16 27
Motorsyklister 3 1 18 13
Mopedister 0 0 4 4
Syklister 1 1 11 12
Fotgjengere 3 2 14 14
Akende 0 0 0 0
Andre 1 0 3 3
SUM 15 13 133 143
Fordeling Oktober Hittil i
fylker
2012 2011 2012 2011
Østfold 0 0 5 5
Akershus 0 1 13 5
Oslo 1 1 6 7
Hedmark 2 1 11 8
Oppland 2 1 7 13
Buskerud 1 1 8 11
Vestfold 0 0 5 4
Telemark 0 0 6 6
Aust-Agder 2 2 6 3
Vest-Agder 3 1 7 4
Rogaland 2 1 13 9
Hordaland 1 2 14 16
Sogn og Fjordane 0 1 2 7
Møre og Romsdal 0 0 7 4
Sør-Trøndelag 0 0 4 4
Nord-Trøndelag 0 0 2 7
Nordland 0 0 8 8
Troms 1 1 9 15
Finnmark 0 0 0 7
SUM 15 13 133 143

 

Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man sammenligner foreløpige tall med fjorårets endelige. De foreløpige tallene forventes å stige noe. Dette skyldes regelen om at alle som dør som følge av en trafikkulykke, innen 30 døgn etter ulykken, skal føres i tillegg på statistikken.

Kilde: Ulykkestallene er levert av Trygg Trafikk

 

Facebook-kommentar