I august registrerte politiet 635 ulykker med personskade på veiene. 24 personer omkom, og 70 ble hardt skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt.Av: Mona Forsnes

Foreløpige tall for august i fjor viser at 22 mennesker mistet livet, og 69 ble hardt skadd. De endelige tallene ble senere justert til 23 omkomne og 75 hardt skadde. I tiårsperioden 2001-2010 har det i gjennomsnitt vært 25 omkomne og 90 hardt skadde i trafikken i august.

Av de som omkom i august i år, var 9 bilførere, 7 bilpassasjerer, 6 motorsyklister, 1 syklist og 1 fotgjenger.

I alt har 149 personer mistet livet og 459 blitt hardt skadd i trafikken hittil i år. Tilsvarende foreløpige tall for samme periode i fjor var 140 drepte og 495 hardt skadde, og endelige tall ble henholdsvis 139 og 512. Gjennomsnittet for årets åtte første måneder i tiårsperioden 2001-2010 er 167 omkomne og 629 hardt skadde.

SSB-Jan-Aug-01-20-1_1284452817_250x255.jpgSSB-Jan-Aug-01-20-2_1284452838_250x255.jpg

Mange omkomne i sommertrafikken

I alt har 83 personer mistet livet på norske veier i sommermånedene juni, juli og august. Det er 18 flere enn i fjorårets sommertrafikk. 227 personer ble hardt skadd i de i alt 1815 trafikkulykkene med personskade i disse tre månedene. Tilsvarende tall i fjor var henholdsvis 230 hardt skadde og 1963 ulykker.

Av de 83 omkomne i årets sommertrafikk var 40 bilførere, 14 bilpassasjerer, 21 var motorsyklister, 2 var syklister, 4 var fotgjengere og 2 andre trafikanter.T

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 23 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

SSB-Jan-Aug-01-20-3_1284452884.jpg

Flere tabeller finner du inne på siden til Statistisk Sentralbyrå.

Facebook-kommentar