NMCU har sammenliknet Statistisk sentralbyrås ulykkesstatistikk for første halvår i år med tilsvarende periode i 2007 (f.o.m. januar t.o.m. juni).

Undersøkelsem viser har det vært en økning i antall skadde og drepte på tung motorsykkel. For lett MC og moped derimot har det vært en liten nedgang.

For tung MC viser det seg at litt mer enn halvparten (54,5 %) av alle ulykkene i første halvår i år var kollisjonsulykker. I flere av disse ulykkene har MC-førerne antagelig selv forårsaket eller bidratt til at ulykkene skjedde. TØI-rapporten “Motorsyklers og mopeders synlighet” (Alf Glad/1999) har imidlertid også fortalt oss at langt de fleste ulykkene i denne kategorien skyldes uoppmerksomme bilførere som ikke overholder vikeplikten.

Forholdet mellom kollisjoner og single-ulykker er omtrent det samme for lett MC som for tung MC, mens for moped er nesten ¾ av alle ulykker kollisjoner.

Se hele saken på http://nmcu.org/ulykkesutviklingen-f-rste-halv-r

Facebook-kommentar