På TryggTrafikk sine nettsider kan vi lese om ungdommer med lett MC som har 15 ganger større risiko for å havne i ulykker, sammenlignet med andre MC-førere. Nå snakker fagfolk om bedre opplæring og heving av aldersgrensen.Av: Mona Forsnes

På TryggTrafikk sine nettsider kan vi lese om ungdommer med lett MC som har 15 ganger større risiko for å havne i ulykker, sammenlignet med andre MC-førere. Nå snakker fagfolk om bedre opplæring og heving av aldersgrensen.

Tallene kommer fram i den nye rapporten Høyrisikogruppers eksponering og risiko i trafikk fra Transportøkonomisk institutt (TØI). Det er forskningsleder Torkel Bjørnskau ved TØI som står bak rapporten.

16. mars inviterer han og TØI fagfolk med kunnskap om MC til å finne løsninger på problemet.

Direktør i Trygg Trafikk, Kari Sandberg, mener at funnene i TØI-rapporten krever oppmerksomhet.

– Hvis ikke en gjennomgang av opplæringen gir gode resultater, mener vi at myndighetene bør vurdere hvilken effekt en heving av aldersgrensen vil ha. Til syvende og sist må ungdommenes sikkerhet komme foran transportbehovet, sier Sandberg.

Nytt EU-direktiv

Her er Norge bundet av internasjonalt regelverk. Skal aldersgrensen heves, må førerkortklassen A1 for lett motorsykkel fjernes. I Danmark finnes det kun førerkort for mellomtung og tung MC. Aldersgrensen for mellomtung MC er 18 år, men de som har dette førerkortet kan naturligvis også kjøre lett-MC.

Skal aldersgrensen for lett MC heves i Norge, er det mer naturlig at dette skjer i 2013. Da innføres A1 som internasjonal klasse gjennom EU-direktiv 2006/126/EF, noe som gjør det mulig å heve aldersgrensen samtidig.

I Vegdirektoratet vil de ikke avfeie den muligheten.
– Dette er ett av flere tiltak som må vurderes. Er risikoen for unge førere på lett MC for stor, kan en ikke dekke seg bak transportbehovet, sier rådgiver Lasse Haslie i Seksjon for trafikkopplæring.

Han mener det viktigste nå er å få en grundig analyse av ulykkene og finne ut hva de skyldes.
– Vi trenger tiltak som har et klart formål og som løser disse utfordringene. Det er foruroligende høye risikotall som framkommer i TØIs rapport. Den må gås grundig igjennom, sier Haslie.

For full informasjon om temaet, gå inn på TryggTrafikk.no

Facebook-kommentar