En rapport fra Justervesenet avslørte at utrykningspolitiet (UP) i Salten politidistrikt har foretatt flere fartsmålinger med en ubrukelig laserpistol. Feilen ble avdekket ved en rutinekontroll, men bilistene som er bøtelagt, ble aldri varslet. NRK Brennpunkt setter tirsdagsøkelyset på politiets bruk av fartsmålinger, og fadesen fra Nordland er ett av eksemplene som trekkes fram.

Kan være flere

Det var under en rutinekontroll i mars 2007 at laserfeilen ble avslørt. Bare i januar og februar i 2007 ble 84 personer tatt med laseren, men UP kan ikke si om laserpistolen hadde samme feil da andre ble bøtelagt i 2006.Tallet på bøtelagte eller straffede som har krav på å få saken sin annullert, kan dermed være langt høyere.

Siktet på laseren hadde betydelig avvik. Så betydelige at politiet burde ha sett dette på de rutinekontrollene de selv skal utføre på laseren før bruk, skriver Justervesenet i sin rapport.

Lederen av UP sentralt, Odd Reidar Humlegård, er uenig i atpolitiet har gjort noen feil i denne saken. Han forklarer laserfeilen med atden kan ha blitt skadet da den ble lagt i en koffert og sendt til Justervesenet.

Politiets egne kontroller viste ikke noe feil, og det er derfor ingen grunn til å oppheve foreleggene, mener han.

Justervesenet på sin side mener koffertforklaringen ikke holder mål.

– Det er lite som tyder på at det kan skje eller har skjedd, sier Jan-Erik Holmen, Justervesenets overingeniør til NRK Brennpunkt. Det skal ikke ha skjedd før, og han har aldri hørt om noe lignende.

lasermaaling_1202195031_1202195120.jpg


Anmeldt til SEFO
Også andre steder i landet er det blitt strid om UPs lasermålinger. Motorsyklistene Torgeir Rugtvedt og Frode Bratlie fra Skien ble tatt for å ha kjørt i en hastighet på minst 171 kilometer i timen. De innrømmer å ha kjørt for fort, men ikke så fort som politiet hevder.

Politiførstebetjent Jens Arne Bærland ved Telemark politidistrikt så på saken og varslet sine overordnede om at politiet ikke hadde fulgt sine egne instrukser ved denne trafikk-kontrollen. Han kunne dokumentere flere brudd på instruks for gjennomføringen og resultatet av fartsmålingen, ifølge NRK Brennpunkt.

Bærland meldte fra om saken til politiledelsen, ettersom politiet skal frafalle resultater av fartsmålinger der regelverket ikke følges.

Til sin store overraskelse ble Bærland kalt inn på teppet til daværende politimester for Telemark politidistrikt, Geir Sønstebø. Han valgte å anmelde sin førstebetjenten til Spesialenheten for politisaker, fordi han mente Bærland forsøkte å påvirke påtalejuristen til å trekke anken.

– Jeg ble anmeldt for grov uforstand i tjenesten, det var tungt å svelge. Jeg ble helt satt ut, sier Bærland til Dagbladet.no

Spesialenhetenfrifant politiførstebetjenten etter fire måneders etterforskning.

– Kan vi bilister stole på UP?

– Alle vet om de har kjørt for fort eller ikke. Du kan stole på UP, men når noen har gjort en feil, har vi et regelverk som skal følges, sier han.

Tapte i retten

De to motorsyklistene fra Skien brakte saken inn for retten. I tingretten ble de dømt for å ha kjørt i 122,84 kilometer i timen. Retten satte spørsmålstegn ved UP-patruljens forklaringer angående gjennomføringen av fartskontrollen og til deres målinger.

Konklusjonen ble støttet av ingeniørfirmaet Recon, som analyserte partenes forklaringer. Deres beregninger viste at det ikke er fysisk mulig å komme til samme resultat som UP-patruljen hevdet.

Men politiet anket, og i Agder lagmannsrett tapte motorsyklistene sin sak. Rugtvedt og Bratlie ble dømt til 36 dagers fengsel og tap av førerkort i 24 måneder. Rugtvedt slapp ut av fengsel mandag, mens Bratlie skal sone sin straff til sommeren.

Kilde: Dagbladet

Facebook-kommentar