NMCU har et veifelleskjema som blir godt fulgt opp av Statens vegvesen og det er noe vi alle motorsyklister nyter godt av.

Av: Monas Forsnes

De fleste meldingene kom fra Akerhus og Østfold området mens de som hadde minst å melde var blant annet Sogn og Fjordane og Finnmark. Om dette er pga av flere dårlige veier eller om motorsyklistene er litt mer giddesløse, vites ikke.

På 1. plass over problemer, troner meldinger om langsgående sprekker, tversgående humper og dype hull (59 meldinger)

På 2. plass kommer sand og grus i vegbanen (29 meldinger)

På en god 3. plass kommer glatt veibane grunnet olje og dieselsøl (23 meldinger)

Stortinget har økt bevillingene til vedlikehold på veien med flere milliarder de siste årene men det er vanskelig å se et bedre resultat. Det etterlyses (av Riksrevisjonen) en bedre kontroll på drift og vedlikeholdskontraktene som er inngått mellom stat og entreprenør.

Gjennom et tett og oversiktlig kvalitetssikringssystem av NMCU er de rimelig sikre på at rett person i vegvesenet får rett beskjed. Om du ikke er medlem, meld deg inn og støtt deres flotte arbeid.

Daarlig-vei-mc_1263374209.jpg

Veifelleskjemaet finner du her

Kilde: NMCU.org

Facebook-kommentar