Nå er det offisielt: Samferdselsministeren innfrir kravet om å utrede mulighetene for å innføre en nasjonal godkjenningsordning for amatørbygde kjøretøy i Norge.Av: Mona Forsnes

I pressemeldingen på Samferdselsdepartementets webside står det:

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa vil sette ned en gruppe som skal utrede nærmere om det er grunnlag for å etablere en nasjonal godkjenningsordning for amatørbygde kjøretøy. Utredningen skal også se nærmere på premissene for en slik ordning, som vil kunne legge til rette for at kjøretøyentusiaster skal kunne utøve hobbyen sin på en god måte. Gruppen skal etter planen bestå av representanter fra berørte myndigheter og organisasjoner som Norsk Motorcykkel Union og AMCAR Norge. Problemstillingen med amatørbygde kjøretøy, uavhengig av om det gjelder bil eller motorsykkel, er at disse kjøretøyene ofte ønskes godkjent uten at kjøretøyet er i henhold til dagens regelverk. Arbeidsgruppen vil bli opprettet i nær framtid.

Er det nå vi får nye varianter av eksosrør som vist på denne filmen?

Kilde: Nmcu

Facebook-kommentar