Neida! Selv om snittalderen på norske motorsyklister stadig blir litt høyere, er vi på ingen måte i ferd med å dø ut!

 

Tekst og foto: Claus Diseth

 

Tallknuserne i Statistisk Sentralbyrå (si de fire ordene så fort du kan tre ganger etter hverandre) leverer hvert år statistikk over antall kjøretøyer med skilt på norske veier. Og tallene for i fjor er gledelige, sett med øynene til folk med et bankende hjerte for motoriserte tohjulinger.

 

DE LETTE

For de som er bekymret for rekrutteringen: Selv om vi vet at prisen for et førerkort for lett motorsykkel begynner å nærme seg en smertegrense for mange, blir det stadig flere lette motorsykler på norske veier. Ved utgangen av 2016 var det faktisk registrert totalt 24.792 stykker av dem. Dette er i tillegg en økning på 5,5 prosent i forhold til året før – altså utgangen av 2015.

 

DE MINSTE

Også når det gjelder antallet registrerte mopeder går tallet oppover. Det er i dag 178.382 registrerte mopeder på norske veier. Det er kun en beskjeden økning fra 2015. Kun 0,1 prosent, noe som vel også ble reflektert i salgstallene i fjor. Økningen fra 2011 til 2016 har dog vært på 3,8 prosent.

 

DE TUNGE

Hva så når det gjelder de tyngste motorsyklene – altså de over 125 kubikk? Vel, totalt var det ved utgangen av 2016 hele 159.218 tunge sykler med rett til å ferdes lovlig på norske veier. Dette er en økning på 4,4 prosent i forhold til samme tid i 2015. Ser vi utviklingen på litt mer lang sikt, oppdager vi at økningen fra 2011 til utgangen av 2016 er på formidable 29,7 prosent. Slettes ikke verst! Går vi litt lenger tilbake i tid, finner vi at antallet tunge motorsykler nesten er fordoblet: For i år 2000 var det «kun» 76.887 tungsykler på norske veier. Kanskje det mest gledelige med denne utviklinger, er jo at mens antallet motorsykler er fordoblet på disse årene, går antallet ulykker stadig nedover. Godt jobbet!

Klikk på tabellen for å se stor utgave.

DE MELLOMTUNGE

Dessverre inneholder ikke statistikken tall for kjøretøygruppen «mellomtunge motorsykler». Vi antar derfor at de mellomtunge er inkludert i tallene for «tunge motorsykler», og sender herved en oppfordring til det statistiske sentralbyrået om å innføre en ny kjøretøygruppe i tallmaterialet sitt. Det burde ikke være så vanskelig.

 

KURIOSA

Ikke uventet er det fylkene Akershus, Rogaland og Hordaland som har flest motorsykler registrert. Nederst på tabellen finner vi (heller ikke så overraskende, kanskje) Aust-Agder, Sogn og Fjordande – og helt nederst? Finnmark. Men finnmarkingene har uten konkurranse flest registrerte beltemotorsykler, dah…

 

Facebook-kommentar