pail77

ULYKKER: Vegdirektoratet vurderer å heve aldersgrensen for å ta mc-lappen. Årsaken skal være antallet mc-ulykker. Illustrasjonsbilde.

 

Vegdirektoratet er bekymret for antallet motorsykkelulykker. Nå vurderer de å heve aldersgrensen for å ta lappen med to år for samtlige MC-klasser.

 

Tekst: Claus Diseth

 

I en rapport laget av Transportøkonomisk Institutt går det frem at Vegdirektoratet ser på muligheten for å heve aldersgrensen for lett- mellomtung og tung motorsykkel med to år. Det skriver nettstedet p4.no.

 

KONTROVERSIELT

Så vidt Bikeport forstår, er det særlig antallet ulykker med lett motorsykkel som bekymrer Vegdirektoratet. Men på grunn av  EUs førerkortdirektiv er det umulig å heve aldersgrensen bare for førere med A1-lappen. Direktivet sier nemlig at det må være to år mellom de forskjellige klassene. Dermed vil en eventuell regelendring påvirke samtlige MC-klasser. Det er ingen tvil om at det Vegdirektoratet vurderer er kontroversielt.

 

HØY DØDSFARE

I følge rapporten Transportøkonomisk institutt har laget, har du som motorsykkelfører 12 ganger høyere sjanse for å omkomme i en trafikkulykke enn en bilfører. I fjor ble 20 motorsyklister drept på norske veier.  Transportøkonomisk institutt har regnet seg frem til at dersom aldersgrensen heves fra 16 til 18 år for lett motorsykkel, vil antallet ulykker med lett mc reduseres med 34 prosent. Hvordan de har kommet frem til det tallet, er ukjent.

 

NYE TONER

I dokumentet «Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014-2017» utarbeidet av Statens Vegvesen og NMCU, står det følgende om hevet aldersgrense for lett motorsykkel: «Aldersgrensen for førere på lett motorsykkel er omdiskutert. Ved å heve aldersgrensen på lett motorsykkel vil et effektivt transportmiddel for en del unge mennesker bli fjernet. Det er viktig å gjøre en grundig utredning av hvordan de vil erstatte transporten som gjøres på lett motorsykkel, og i hvilken grad endringen bare flytter risikoen eller har en gunstig sikkerhetseffekt totalt». 

 

DØD KLASSE

Mange hevder at dersom førerretten for lett motorsykkel heves fra 16 til 18 år, vil klassen i alle henseender være død. Å ta førerkort i dag er en betydelig utgift, og det er ikke urimelig å anta at langt de fleste 18-åringer vil prioritere førerkort på bil foran førerkort for lett motorsykkel.

 

FLERE ER KRITISKE

Til P4 sier Morten Fransrud, trafikkansvarlig i NAF, at han har liten tro på at et slikt forslag vil ha noen effekt.

– Fordi en stor andel av dem som havner i alvorlige ulykker eller blir drept kjører uten førerkort, er ruset eller har stjålet kjøretøyene. Det høres tilforlaterlig ut å fjerne et problem ved å heve aldersgrensene. Men det blir det samme som å heve aldersgrensene på kjøp av brekkjern for å hindre innbrudd, avslutter han.

 

Vegdirektoratet presiserer at forslaget om hevet aldersgrense for MC-klassene skal vurderes nøye, og at de ikke legger frem et eventuelt forslag før i 2017

Facebook-kommentar