Betingelser kurs og arrangement:

Påmelding og betaling:

All påmelding gjøres online via informasjonssiden om kurset/banedagen. Alle våre kurs finner du i kursoversikten hvor de publiseres og oppdateres så snart vi har kursdatoer klare.Alle påmeldinger er bindende.

Dersom ikke annet er avtalt, skal man ved påmelding betale depositum/forskudd, som oppgitt i informasjonen til arrangementet. Resterende deltakeravgift forfaller til betaling en mnd før arrangementstart. Ved påmelding senere enn en mnd før arrangementet starter, forfaller hele deltakeravgiften til betaling ved påmelding.

Informasjon om påmelding og betaling gis og med epost og SMS. Ved uteblivelse av betaling kan arrangør uten ytterligere varsel kanslere påmelding. Fakturakvittering for innbetalt beløp sendes pr epost når betalingen blir registret hos oss.

Du vil i forkant av alle arrangement motta informasjon om arrangementet på epost.

Eventuell avmelding på et arrangement

Ved eventuell avmelding vil innbetalt deltakeravgift/depositum i utgangspunktet tilbakebetales kun dersom din plass blir re-solgt. I spesielle tilfeller vil vi alikevel refundere hele eller deler av innbetalt beløp. Ved refusjon kan det bli belastet et administrasjonsgebyr opptil 25%.

Det er ikke tillatt å selge deltakerplasser videre til andre uten at dette på forhånd er avtalt med arrangøren.

 

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Kontaktinfo

BikePort AS
Besøksadresse:
Storvika 32, 7502 Størdal
Postadresse:
Marie Wexelensv 2, 7045 Trondheim
Tlf: +47 92082072
E-post: post@bikeport.no

 

Følg oss