Betingelser kurs/banedager/transport:

 

Trackdays i Norge/Sverige:

All påmelding gjøres online via informasjonssiden om kurset/banedagen. Alle våre kurs finner du i kursoversikten hvor de publiseres og oppdateres så snart vi har kursdatoer klare.Alle påmeldinger er bindende.

Dersom ikke annet er avtalt, skal man ved påmelding betale depositum/forskudd, som oppgitt i informasjonen til arrangementet. Resterende deltakeravgift forfaller til betaling en mnd før arrangementstart. Ved påmelding senere enn en mnd før arrangementet starter, forfaller hele deltakeravgiften til betaling ved påmelding.

Informasjon om påmelding og betaling gis og med epost og SMS. Ved uteblivelse av betaling kan arrangør uten ytterligere varsel kanslere påmelding. Fakturakvittering for innbetalt beløp sendes pr epost når betalingen blir registret hos oss.

Du vil i forkant av alle arrangement motta informasjon om arrangementet på epost.

 

Trackdays i utlandet utenom Sverige:

All påmelding gjøres online via informasjonssiden om kurset/banedagen. Alle våre kurs finner du i kursoversikten hvor de publiseres og oppdateres så snart vi har kursdatoer klare.Alle påmeldinger er bindende.

Ved påmelding forfaller ca 50% av deltakeravgiften til betaling. Resterende deltakeravgift betales seks uker før arrangementet starter. Ved påmelding senere enn seks uker før arrangementet, forfaller hele deltakerbeløpet ved påmelding.

 

Booking av transport til utlandet:

All booking gjøres online via informasjonssiden om transport. All bookinger er bindende.

Ved booking forfaller ca 50% av transportprisen til betaling. Resterende transportkostnad betales to uker før sending. Ved booking senere enn to uker før sendingsdato, forfaller hele beløpet ved bookingen.

 

Eventuell av-melding/avbestilling:

 

MERK!

All av-melding og avbestilling for trackdays og transport skal skje skriftlig på epost til BikePort. Annen form for av-melding/avbestilling er ikke gjeldende.

 

For trackdays i Norge og Sverige:

Ved eventuell av-melding tidligere enn en mnd før arrangementet vil innbetalt deltakeravgift/depositum minus 20% bli refundert såfremt dersom din plass blir re-solgt. Ved av-melding seere enn en mnd før arrangementet starter vil vi betale tilbake innbetalt deltakeravgift minus 20% såfremt plassen blir re-solgt.

Det er ikke tillatt å selge deltakerplasser videre til andre uten at dette på forhånd er avtalt med arrangøren.

Dersom du ikke har mulighet til å delta pga forhold som dekkes av reiseforsikring, vil vi selvsagt gi deg nødvendig dokumentasjon for ditt krav ovenfor forsikringsselskap.

 

For trackdays utenfor Norge og Sverige:

Ved eventuell av-melding tidligere enn seks uker før arrangementet vil vi refundere 50% av total deltakeravgift. Ved evenutell avmelding senere enn seks uker før arrangementet starter vil vi ikke kunne refundere deltakeravgiften.

Deltakerplasser i utlandet er ikke mulig for deltaker å selge videre privat.

Dersom du ikke har mulighet til å delta pga forhold som dekkes av reiseforsikring, vil vi selvsagt gi deg nødvendig dokumentasjon for ditt krav ovenfor forsikringsselskap.

 

Avbestilling av transport:

Innbetaling for transport refunderes med 50% frem til en uke før sendingsdato. Avbestilling senere enn en uke før sendingsdato refunderes ikke.

Dersom du ikke har mulighet til å benytte deg av bestilt transport pga forhold som dekkes av reiseforsikring, vil vi selvsagt gi deg nødvendig dokumentasjon for ditt krav ovenfor forsikringsselskap.

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Kontaktinfo

BikePort AS
Besøksadresse:
Storvika 32, 7502 Størdal
Postadresse:
Marie Wexelensv 2, 7045 Trondheim
Tlf: +47 92082072
E-post: post@bikeport.no

 

Følg oss