Betingelser kurs/banedager/transport:

 

Trackdays i Norge/Sverige:

All påmelding gjøres online via informasjonssiden om kurset/banedagen. Alle våre kurs finner du i kursoversikten hvor de publiseres og oppdateres så snart vi har kursdatoer klare.Alle påmeldinger er bindende.

Dersom ikke annet er avtalt, skal man ved påmelding betale registreringsavgift/depositum/forskudd, som oppgitt i informasjonen til arrangementet.

Resterende deltakeravgift forfaller til betaling en mnd før arrangementstart. Ved påmelding senere enn en mnd før arrangementet starter, forfaller hele deltakeravgiften til betaling ved påmelding.

Informasjon om påmelding og betaling gis og med epost og SMS. Ved uteblivelse av betaling kan arrangør uten ytterligere varsel kanslere påmelding. Fakturakvittering for innbetalt beløp sendes pr epost når betalingen blir registret hos oss.

Du vil i forkant av alle arrangement motta informasjon om arrangementet på epost.

 

Trackdays i utlandet utenom Sverige:

All påmelding gjøres online via informasjonssiden om kurset/banedagen. Alle våre kurs finner du i kursoversikten hvor de publiseres og oppdateres så snart vi har kursdatoer klare.Alle påmeldinger er bindende.

Ved påmelding betales det registreringsavgift/depositum/forskudd på kr. 1.250,- (gjelder alle påmeldinger). Dette dekker våre utlegg når vi reserverer din plass på arrangement som leveres av tredjepart.

Resterende deltakeravgift betales seks uker før arrangementet starter. Ved påmelding senere enn seks uker før arrangementet, forfaller hele deltakerbeløpet ved påmelding.

 

Booking av transport til utlandet:

All booking gjøres online via informasjonssiden om transport. All bookinger er bindende.

Minimum 50% av transportprisen betales to uker før sending eller iht betalings-valg ved registrering.

MC sendt ut av Norge med BikePort skal og returneres av BikePort pga tollreglene og bruk av ATA Carnet!.  Dersom MC ikke blir returnert på felles retur tilkommer ekstra kostnader for tapt depositum. Man kan og bli krevd for tollgebyrer på ca 30% av sendingens verdi!. Eventuelle merkosander vil og bli belastet kunde.

Eventuell av-melding/avbestilling:

MERK!

All av-melding og avbestilling for trackdays og transport skal skje skriftlig på epost til BikePort. Annen form for av-melding/avbestilling er ikke gjeldende.

 

For trackdays i Norge og Sverige:

Ved eventuell av-melding tidligere enn en mnd før arrangementet vil innbetalt deltakeravgift/depositum minus 20% bli refundert såfremt dersom din plass blir re-solgt.

Ved av-melding senere enn en mnd før arrangementet starter vil vi betale tilbake innbetalt deltakeravgift minus 20% såfremt plassen blir re-solgt.

Det er ikke tillatt å selge deltakerplasser videre til andre uten at dette på forhånd er avtalt med arrangøren.

Dersom du ikke har mulighet til å delta pga forhold som dekkes av reiseforsikring, vil vi selvsagt gi deg nødvendig dokumentasjon for ditt krav ovenfor forsikringsselskap.

 

For trackdays utenfor Norge og Sverige:

Ved eventuell av-melding tidligere enn seks uker før arrangementet vil vi refundere eventuelle innbetalinger du har gjort over registerings-avgiften på kr 1.250,-

Ved eventuell av-melding senere enn seks uker før arrangementet starter vil vi ikke kunne refundere deltakeravgiften minus registrerings-avgiften med mindre vi får re-solgt din plass.

Registrerings-avgiften på kr 1.250,- vil uansett ikke bli refundert.

Dersom du ikke har mulighet til å delta pga forhold som dekkes av reiseforsikring, vil vi selvsagt gi deg nødvendig dokumentasjon for ditt krav ovenfor forsikringsselskap.

 

Avbestilling av transport:

Innbetaling for transport refunderes med 95% frem til 14 dager før sendingsdato.

Avbestilling som skjer mellom 14 til 8 dager før sendingsdato refunderes med 75%.

Avbestilling senere enn 8 dager før sendingsdato refunderes ikke, da dette medfører endringer på carnet.

Dersom du ikke har mulighet til å benytte deg av bestilt transport pga forhold som dekkes av reiseforsikring, vil vi selvsagt gi deg nødvendig dokumentasjon for ditt krav ovenfor forsikringsselskap.

 

Salg/Markedsføring i depot:

Det er ikke tillatt å drive salg/leveringer av nye varer i depot uten at dette er avtalt med arrangør. Det er heller ikke tillatt å bedrive noen form for markedsføring av varer og tjenester som konkurrerer med arrangørens aktiviteter og varer.

Overtredelser kan gi erstatningsansvar og bortvisning fra området.

Salg av brukte varer omfattes ikke av forbudet.

 

Avlysninger – Force Majeure:

Dersom arrangør avlyser av eget initiativ og etter eget valg, vil innbetalt deltakeravgift refunderes til de påmeldte deltakere som har betalt deler/hele deltakeravgiften.

Dersom arrangement må avlyses pga utenforstående hendelser og Force Majeure, som arrangør og bane-eiere ikke har råderett over eller mulighet til å påvirke, har ikke deltakere automatisk  krav på refusjon av innbetalt deltakeravgift, men vi vil søke den beste løsningen for alle parter i den situasjonen som måtte oppstå. I dette kan påmeldingen bl.a flyttes til annen dato frem i tid.