Med mange deltakere og opptil tre grupper på våre RR-treninger, er det til tider vanskelig å få oversikt over hvem som egentlig tilhører hvilken gruppe fartsmessig. Påmeldingene i den enkelte gruppe har til nå vært en egen vurdering av den som melder seg på.

 

For å bedre sikkerheten ytterligere har vi nå inngått et samarbeid med MyLaps, og vil som første trackday-arrangør i Norge, kreve at alle deltakere på våre RoadRacing-treninger fra nå av må kjøre med transponder.

 

Om du ikke har transponder selv, har vi investert i en kasse med utleietranspondere, så du kan da leie transponder av oss. I tillegg vil vi alltid prøve å ha med oss noen helt nye transpondere som vi har til salg.

 

Dette medfører at vi alltid har oversikten over hvem som er på banen, og man vil automatisk etter hvert bli plassert i den gruppen man hører hjemme i etter rundetidene man selv presterer. Da blir det (dessverre) ikke mer synsing, skryting og lyging om rundetider man kjører – nå vil realiteten alltid gjelde!

 

Sikkerhetsmessig er dette en stor fordel, da vi i mye større grad vil slippe problemet med store hastighetsforskjeller i samme gruppe, og det gjør det svært lett for oss som arrangør å plassere alle deltakere i den gruppen man hører hjemme i.

 

Systemet innføres allerede på vår neste RR-trening på ACR som starter 28. juni.

Facebook-kommentar