rudskogen-banen-2

 

Sammen med BikeLife Norge invitere vi til Førerutviklingskurs MC på Rudskogen 26-27 juli 2024!

For 18. året på rad, inviterer BikePort til Førerutviklingskurs. I denne perioden hatt over 3000 MC-fører på forskjellige MC-kurs og vi ønsker både tidligere og nye deltakere velkommen.

Hos oss får du gode instruktører som rettleder deg til å bli en bedre og ikke minst tryggere MC’ist med fokus på forankring, sittestillinger, sporvalg, innbremsing, gasskontroll og blikk. Her lærer du å bli en både bedre og sikrere fører i helt trygge omgivelser hvor sikkerheten til våre deltakere står i fokus!

BikePort er godkjent av forsikringsselskaper og av Statens vegvesen – Dette kreves for at kjøringen skal være lovlig samt at din egen MC forsikring skal være gjeldende.

Kurset settes opp over to dager – med mulighet for å delta kun en dag såfremt det er ledige plasser til dette den siste tiden før kurset starter. Det er begrensede antall plasser tilgjengelige!

 

Vi stiller med
– Instruktører
– Racekontroll
– Ambulanse og sykepleier på banen
– Flaggvakter/observasjonsposter rundt banen
– Åpen Kantine
– Dekkservice – Deler – Utstyr

 

Mer informasjon om kurset

Instruktører
Deltakere vil bli delt inn i mindre grupper med egen instruktør.

Instruktører som vil gi våre deltakere tips, råd og veiledning på måter å forbedre sine kjøreferdigheter og det vil bli teoretisk oppfølging av alle på kurset. Vi prøver også å få til at alle deltakere blir filmet under kjøring, for å få enda bedre tilbakemeldinger på sin kjøring.

Vi legger spesielt vekt på stabilisering av sykkel, forankring, bremseteknikk, blikk, plassering, gasskontroll og sporvalg.

Sikkerhet
BikePort har 18 års erfaring med MC-arrangement, og har på alle arrangement vektlagt sikkerheten til våre deltakere. Vi rigger derfor vårt stevne etter norsk roadracing-reglementet for banepersonell, stevneleder, racekontroll og ambulanse. Dette for din sikkerhet!

Ambulansepersonellet er spesielt utdannet og trenet i å kunne håndtere og yte førstehjelp på personer med høyhastighetsskader som kan oppstå ved krasj på en asfalt-bane.

Her er din sikkerhet som deltaker på kurset satt i fokus!

Kjøretid / Fordeling av banetid
Det er satt opp forskjellige grupper for kjøring under arrangementet (Både grupper med RoadRacing og grupper for registrerte MC, førerutviklingskurs) som vekselsvis rullerer hele dagen kun avbrudt av pause.

Du vil bli satt i den gruppa du hører mest hjemme i ut fra dine kjøreferdigheter og erfaring. Ved behov vil vi flytte deg til annen gruppe. Erfaringsmessig vil de fleste være med begge dager, og eventuelle dags-kurs vil bli solgt kun dersom det er ledige plasser i siste tiden før kursstart.

Forsikring og godkjenning BikePort MC-kurs
I 2010 endret noen forsikringsselskap sine vilkår for kaskoforsikring til at de ikke automatisk gjaldt for kjøring på lukket område, herunder baner hvor vi arrangerer kurs. I 2021 fikk vi og ny vegtrafikklov hvor all aktivitet med motorkjøretøy på lukket område må godkjennes av Statens Vegvesen. Uten denne godkjenningen er aktiviteten ulovlig.

Alle våre kurs for 2024 er godkjent av Statens Vegvesen som lovlig aktivitet etter veitrafikkloven og motorsport-forskriften.

Vi søker og for å få kursene godkjent av forsikringsselskap, slik at din kasko-forsikring er gjeldende. Oppdatert liste over forsikringsselskap som har godkjent våre kurs finner du her: https://bikeport.no/blog/forsikringsdekning-forerutviklingskurs/
Dersom ditt forsikringsselskap ikke har godkjent våre kurs, gi oss beskjed, så skal vi kontakte dem.

Bespisning/Kantine
Kursavgiften som er oppgitt er eksklusive mat. Det er åpen kantine som vil servere mat og drikke.

Dekkservice
Vi vil stille med dekkservice for omlegging av dekk på felg. Du vil også kunne bestille dekk fra oss, og vi vil kunne gi våre deltakere et meget godt tilbud på blant annet Metzeler. Vi vil ha med noe ekstra dekk for salg. Info om dekkpriser og bestilling sendes ut til de påmeldte. Se også vår nettbutikk.

Støy:
Alle sykler må igjennom støykontroll før man får kjøre ut på banen. Alle som har race-anlegg/Slip-On-Potte, må bruke dB-killer. Har du dB-Killer, bruk den! Støygrensen er 100 dB ved måling før kjørestart og 110 dB målt på fly-by på banen. Vi tar ikke ansvar for de som ikke får godkjent sin MC på støykontroll. Deltakere som endrer på eksosen etter måling av standstøy kan bli bortvist fra arrangementet og dersom derltaker overskrider støybegrensninger slik at dette medfører økonomisk utlegg for baneeier og/eller arrangør, vil dette bli avkrevd deltaker som bryter støybegrensningene. Dersom Rudskogen får endrede vilkår for 2024, vil disse også gjelde under dette arrangementet.

Vi oppfordrer alle deltakere til å bidra ti å holde støynivået nede da unødvendig “støying” kun skader oss selv til syvende og sist med mindre muligheter for kjøring i fremtiden!

Pitbokser
Rudskogen har flere pitbokser for utleie for de som ønsker dette. Her kan 8-10 førere lett dele en pitboks som er på hele 90 kvm. Vi tilbyr plass i pitboks, og du deler da plass med andre deltakere. Boksene leies ut til selvkost med tilgang søndag formiddag til mandag kveld. Valg vedr pitboksplass gjøres i registreringsskjemaet.

Tidskjema/Program (vi tar forbehold om endringer):
Selve tidsskjema sendes ut til alle deltakerne i forkant av arrangementet.

Fredag kl 08:30: Støymåling/Teknisk
Fredag kl 09:00: Førermøte
Fredag kl 10:00: Kjørestart
Fredag kl 15:00: 1 time pause (ca tidspunkt)
Fredag kl 21:00: Kjørestopp

Lørdag kl 08:00: Førermøte ved behov
Lørdag kl 10:00: Kjørestart
Lørdag kl 14:00: Kjørestopp
Dette gir totalt 10 kjørepass i løpet av disse to dagene. Tidsskjema kan bli endret.

Priser:

NMCU-Rabatt!
Hvis du er medlem i NMCU gir vi deg 10% rabatt ved å oppgi rabatt-kode ved registreringen. Rabatt-koden oppgis på side 2 (kasse-siden) når du registerer deg. Du må være medlem i NMCU når registeringen foretas, og medlemskortet må fremvises ved innsjekk til kurset. Rabattkoden finner du på din medlemside på NMCU.org (der kan du og melde deg inn).

Priser begge dager med påmelding innen 26.05.2024, kr 5.250,-
Tillegg plass i pitboks: kr. 800,-

Merk at jo lengre du venter, jo dyrere blir deltakeravgiften! Prisene øker med kr 200,- 2 mnd før arrangementet og 2 uker før arrangementet.

 

Betaling:

Depositum/registrerings-avgift på kr 1.500,- betales ved påmelding til konto 42121318150,-
Resterende deltakeravgift betales senest en mnd før kursstart til samme konto. Ved påmelding senere enn en mnd før kursstart, skal hele deltakeravgiften betales ved registrering.

Du vil få også informasjon om betaling på epost ved påmelding.
NB! Merk betalingen med navn og Rudskogen juli 2024. Kvittering blir sendt ut pr epost når vi har registeret innbetalingen din.

Tidsskjema for arrangementet vil bli sendt ut på epost til deltakerne før arrangementet gjennomføres.

Din reservasjon av plassen er ikke gjeldende før innbetaling registreres, og du kan risikere å miste din plass ved manglende innbetaling.

Påmelding:

Detaljer Pris Ant.
Førerutvikling Rudskogen 26-27 juli 2024vis detaljer + 5.650,00. -  

 

Deltakerliste – Oversikt:

Deltakerlister publiseres ikke pga “Lov om behandling av personopplysninger”

 

 

Facebook-kommentar