Skader og uhell på kjørekurs og førerutviklingskurs som foregår på bane kan fort oppstå. BikePort.no er en av aktørene som tilbyr slike kjørekurs, og vi har dessverre også hatt uhell med materielle skader. Hvordan er det da med forsikringen på både utstyr og deltaker?
.

Saken ble diskutert under en workshop om opplæring i fjor høst. Rehan Ahmad, som fra i år er med å arrangerer de kjørekurs BikePort.no har, sendte da en oppfordring til IF om å innkalle de største kursarrangørene til et møte for å diskutere hvilke vilkår som skal gjelde.

IF tok Rehan Ahmad på ordet og på et møte i mars i år, ble IF og de største kursarrangørene (deriblant BikePort.no) enige om en del retningslinjer for at kaskoforsikring i IF skal gjelde under førerutviklingskurs på bane.

Hva gjør vi i BikePort.no:
Vi jobber nå aktivt med å sette opp en kursplan som imøteser retningslinjene vi må forholde oss til som blant annet er avtalt med IF. Så snart dette kursmateriellet er satt opp vil dette oversendes IF forsikring for godkjennelse slik at kaskoforsikringen på deg og din MC også er gjeldende på våre kurs.

Ut fra de endrede forutsetninger vi nå får for å driver seriøst med opplæring på bane, og at vi skal være sikker på at du ikke blir økonomisk skadelidende dersom uhellet er ute, må vi sette ned oppløringen skriftlig, samt endre noe på kursinnholdet.

Dette kommer selvsagt også deg som deltaker til gode ved at kurset blir enda mer profesjonelt gjennomført med rutiner og forhåpentligvis enda bedre opplæring.

Hvorvidt deltakere på kurs som ikke er godkjent av da blant annet IF Forsikring har ansvarsforsikringen sin fortsatt eller står helt uten forsikringsdekning når vedkommende kjører på bane er det ikke sagt noe om. Er du påmeldt et kurs som ikke er godkjent bør du kanskje sjekke med ditt forsikringsselskap.

NMCU:
NMCU var og deltakende på møtet med IF, og følger selvsagt med i utviklingen av vilkårene til de ulike forsikringsselskapene samt de ulike aktørene som tilbyr slike kurs.

Når kursene til en kursarrangør er godkjent vil NMCU merke kurset i Terminlista de har på sine nettsider med logoen til IF.

Dersom andre forsikringsselskap stiller liknende krav vil også kurs som er godkjente av disse selskapene bli merket med selskapets logo i Terminlista.

NMCU har kontaktet de ulike selskapene, og her er svarene vedrørendekaskoforsikring på bane:

IF, ved Fagsjef Ola Roll i IF sier:
“IF vil ikke hindre motorsyklister som ønsker å videreutdanne seg i sikre omgivelser. Derfor legger IF til grunn at skade som oppstår under organisert kjøretrening med motorsykkel på bane eller annet lukket område i Norge dekkes dersom kurset er godkjent av IF”.

Her kan du lese kravene IF stiller til kursarrangører for at kaskoforsikring skal gjelde. Foreløpig er det ingen kursarrangører som har underskrevet avtale med IF, men det er grunn til å tro at mye vil komme på plass i løpet av de nærmeste ukene.

Bilsport & MC ved Kai Gunnarsen sier:
“Vi stiller oss positive til slike kurs, og vi har ikke lagt inn begrensninger i våre vilkår, med unntak av konkurransekjøring og trening til dette. I praksis vil dette si at forsikringen ikke dekker når det kjøres på tid. Som ellers er det imidlertid vegtrafikklovgivningen som gjelder – også på bane”.

Dette kan ikke tolkes på annen måte enn at om kurset ikke er listet under Racingkurs i Terminlista gjelder kaskoforsikringen dersom du er forsikret i Bilsport og MC.

Storebrand ved Øivind Huse sier:
“Vi har ikke samme holdning som IF. Vi er positive til banekurs der hvor formålet er kjøreopplæring. I våre motorvognvilkår har vi følgende begrensning/unntak: Skade som oppstår ved deltakelse i eller trening til hastighetsløp eller fartsprøve”. Slik banekursene hos NMCU er beskrevet, er ikke dette hastighetsløp eller fartsprøve. Det vil derfor ikke være noe unntak i vilkårene for dette hos Storebrand”.
Dette kan ikke tolkes på annen måte enn at om du er forsikret i Storebrand så gjelder kaskoforsikringen dersom kurset ikke er listet under Racingkurs i Terminlista.

TrygVesta ved Roald Stigum Olsen svarer:
“Praksis hos oss har vært at våre fagfolk som har ansvar for MC-produkter undersøker kurset (nettside) og om nødvendig tar en prat med skadesjef og avgir svar. Mange kurs sier vi OK til, men det har vært enkelte kurs vi har sagt at vi ikke dekker en eventuell skade. Punktene som IF har satt opp virker svært fornuftig og flere av de samme vurderes/undersøkes hos TrygVesta. Så vi kan vel si at praksis er den samme, men uten at vi har foretatt oss noe skriftlig om dette. Hvor mange kurs/tilfeller som blir sendt inn av totalen er vanskelig å si noe om”

Skal vi utlede noe fra dette svaret må det bli at om du er forsikret i TrygVesta og vil delta på kurs bør du ringe selskapet og sjekke dersom kaskospørsmålet er viktig for deg.

Facebook-kommentar