rudskogen-banen-2

 

Sammen med BikeLife Norge invitere vi til Førerutviklingskurs MC på Rudskogen 29-30 juni 2023!

For 17. året på rad, inviterer BikePort til Førerutviklingskurs. I denne perioden hatt over 2500 MC-fører på forskjellige MC-kurs og vi ønsker både tidligere og nye deltakere velkommen.

Hos oss får du gode instruktører som rettleder deg til å bli en bedre og ikke minst tryggere MC’ist med fokus på forankring, sittestillinger, sporvalg, innbremsing, gasskontroll og blikk. Her lærer du å bli en både bedre og sikrere fører i helt trygge omgivelser hvor sikkerheten til våre deltakere står i fokus!

BikePort er godkjent av forsikringsselskaper og av Statens vegvesen – Dette kreves for at kjøringen skal være lovlig samt at din egen MC forsikring skal være gjeldende.

Kurset settes opp over to dager – med mulighet for å delta kun en dag såfremt det er ledige plasser til dette den siste tiden før kurset starter. Det er begrensede antall plasser tilgjengelige!

Du kan velge mellom 1 av dagene, eller begge to!

Vi stiller med
– Instruktører
– Racekontroll
– Ambulanse og sykepleier på banen
– Flaggvakter/observasjonsposter rundt banen
– Åpen Kantine
– Dekkservice – Deler – Utstyr

 

Mer informasjon om kurset

Instruktører
Deltakere vil bli delt inn i mindre grupper med egen instruktør.

Instruktører som vil gi våre deltakere tips, råd og veiledning på måter å forbedre sine kjøreferdigheter og det vil bli teoretisk oppfølging av alle på kurset. Vi prøver også å få til at alle deltakere blir filmet under kjøring, for å få enda bedre tilbakemeldinger på sin kjøring.

Vi legger spesielt vekt på stabilisering av sykkel, forankring, bremseteknikk, blikk, plassering, gasskontroll og sporvalg.

Sikkerhet
BikePort har 17 års erfaring med MC-arrangement, og har på alle arrangement vektlagt sikkerheten til våre deltakere. Vi rigger derfor vårt stevne etter reglementet til Norges Motorsport Forbund (NMF) for banepersonell, stevneleder, racekontroll og ambulanse.

Ambulansepersonellet er spesielt utdannet og trenet i å kunne håndtere og yte førstehjelp på personer med høyhastighetsskader som kan oppstå ved krasj på en asfalt-bane.

Her er din sikkerhet som deltaker på kurset satt i fokus!

Kjøretid / Fordeling av banetid
Deltakerne deles inn i grupper ut fra oppgitt erfaring, fører-nivå og sykkel. Hver gruppe får oppsatt kjøretid på banen og gruppene rullerer fortløpende igjennom dagen kun avbrutt av pauser for fuksjonærer.

Ved behov vil vi flytte deg til annen gruppe. Erfaringsmessig vil de fleste være med flere dager, og eventuelle dags-kurs vil bli solgt kun dersom det er ledige plasser i siste tiden før kursstart.

Forsikring og godkjenning BikePort MC-kurs
I 2010 endret noen forsikringsselskap sine vilkår for kaskoforsikring til at de ikke automatisk gjaldt for kjøring på lukket område, herunder baner hvor vi arrangerer kurs. I 2021 fikk vi og ny vegtrafikklov hvor all aktivitet med motorkjøretøy på lukket område må godkjennes av Statens Vegvesen. Uten denne godkjenningen er aktiviteten ulovlig.

Alle våre kurs i 2023 er godkjent av Statens Vegvesen som lovlig aktivitet og godkjent av de aller fleste forsikringsselskap, slik at din kasko-forsikring er gjeldende, Dersom ditt forsikringsselskap ikke har godkjent våre kurs, gi oss beskjed, så skal vi kontakte dem.

Bespisning/Kantine
Kursavgiften som er oppgitt er eksklusive mat. Det er åpen kantine som vil servere mat og drikke.

Dekkservice
Vi vil stille med dekk og diverse deler dersom du skulle ha behov for noe til deg selv eller MC’en

Støy:
Alle sykler må igjennom støykontroll før man får kjøre ut på banen. Alle som har race-anlegg/Slip-On-Potte, må bruke dB-killer. Har du dB-Killer, bruk den! Støygrensen er 102 dB ved måling før kjørestart og 111 dB målt på fly-by på banen. Vi tar ikke ansvar for de som ikke får godkjent sin MC på støykontroll. Deltakere som endrer på eksosen etter måling av standstøy kan bli bortvist fra arrangementet og dersom derltaker overskrider støybegrensninger slik at dette medfører økonomisk utlegg for baneeier og/eller arrangør, vil dette bli avkrevd deltaker som bryter støybegrensningene. Dersom Rudskogen får endrede vilkår for 2023, vil disse også gjelde under dette arrangementet.

Vi oppfordrer alle deltakere til å bidra ti å holde støynivået nede da unødvendig “støying” kun skader oss selv til syvende og sist med mindre muligheter for kjøring i fremtiden!

Pitbokser
Rudskogen har flere pitbokser for utleie for de som ønsker dette. Her kan 10-12 førere lett dele en pitboks som er på hele 90 kvm. Vi tilbyr plass i pitboks, og du deler da plass med andre deltakere. Boksene leies ut til selvkost med tilgang begge dager. Valg vedr pitboksplass gjøres i registreringsskjemaet.

Tidskjema/Program (vi tar forbehold om endringer):
Selve tidsskjema sendes ut til alle deltakerne i forkant av arrangementet.

Torsdag kl 08:00: Registrering/innsjekk
Torsdag kl 08:30: Førermøte
Torsdag kl 09:00: Støymåling/Teknisk
Torsdag kl 09:30: Kjørestart
Torsdag kl 15:00: 1 time middagspause
Torsdag kl 19:00: Kjørestopp

Fredag kl 08:00: Førermøte ved behov
Fredag kl 09:00: Kjørestart
Fredag kl 15:00: 1 time lunchpause
Fredag kl 20:00: Kjørestopp
Tidsskjema kan bli endret.

Flaggvakter:

Vi har behov for seks flaggvakter som kan ta flaggpost i tillegg til kameraovervåkningen denne dagen.

Dersom du kan ta med flaggvakt, så betales denne med kr 2.500,- for jobben (for begge dager). Han/hun får også mat og drikke underveis. 

Det eneste kravet vi stiller er at vedkommende er over 16 år og klarer å bistå ved MC-velt. Vi ser gjerne at vedkommende har erfaring fra flaggpost, men opplæring vil bli gitt uansett. Om du kan stille med flaggvakt oppgis under registreringen. Oppgi gjerne navnet og mobiltelefon til vedkommende mannskap i merknadsfeltet.

Priser:

Priser begge dager med påmelding innen 22.06.2023 kr 4.500,-
Pris en dag med påmelding innen 22.06.2023 kr 2.500,-
Tillegg plass i pitboks: kr. 800,-

Merk at jo lengre du venter, jo dyrere blir deltakeravgiften! Prisene øker en uke før arangementet.

 

Betaling:

Deltaker-avgift betales ved påmelding til konto 42121318150,- BikePort AS

Du vil få også informasjon om betaling på epost sammen med bekreftelsen på din påmelding.
NB! Merk betalingen med navn og Rudskogen juni. Kvittering blir sendt ut pr epost når vi har registeret innbetalingen din.

Tidsskjema/informasjon for arrangementet vil bli sendt ut på epost til deltakerne før arrangementet gjennomføres.

Din reservasjon av plassen er ikke gjeldende før innbetaling registreres, og du kan risikere å miste din plass ved manglende innbetaling.

Påmelding:

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.

 

Deltakerliste – Oversikt:

 •  Lars Ivar Berg
 •  Jonas Bertheussen
 •  Daniel Buffelen
 •  Cato Georgsen
 •  Tommy Gursel
 •  Frode Hansen
 •  Jens Hossmann
 •  Gunnar Jensen
 •  Daniel Kostic
 •  Rune Offenberg
 •  Kjell Vegard Soleng
 •  Ivar Søviknes
 •  Terje Wiik

 

 

Facebook-kommentar