BikePort Weekend på ACR i månedsskifte juni/juli ble en stor suksess med ca 100 sykler fordelt på kjørekurs, lisenskurs og RoadRacing-trening.

Her er noen runder på ACR sett igjennom kameraet til Tor Sagen.

Facebook-kommentar