Vårt første kurs på Arctic Circle Raceway i 2010 blir fra 15-18 juni 2010.

BikePort Weekend kommer i år den 6 – 8 august.
15 – 18 juni 2010:
Kurs for gateregistrerte motorsykler samt fritrening for utøvere av RoadRacing.

Nytt for 2010 er at vi har avtale med Rehan Ahmad om å forestå som hovedinstruktør på vårt kurs i juni på ACR.

Facebook-kommentar